Jak oszczędzać na kupnie lekarstw?

Zwykle możesz przepisane leki zastąpić tańszymi, ale nie zawsze jest to bezpieczne i dopuszczalne

Pani Alinka ostatnio często choruje. Leki stały się poważną pozycją w jej budżecie.

– Jak nie wydawać na nie aż tyle? – zapytała. – Każdy pacjent ma prawo nabyć tańszy odpowiednik, o ile lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji, że leku nie wolno zamieniać na inny.

Reklama

W Informatorze o Lekach (www.bil.aptek.pl) sprawdzi pani, ile kosztuje przepisany lek (i odpowiednik), aktualne ceny detaliczne i limity finansowania.

Może pani też zadzwonić na Infolinię Ministerstwa Zdrowia (nr: 22 123 98 00). Farmaceuta ma obowiązek poinformować panią o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie.

– Co oznacza, że leki są refundowane? – Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne mogą być refundowane na podstawie prawidłowo wystawionej recepty, jeśli znajdują się na Liście leków refundowanych. Leki mogą być wydane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową (3,20 zł) lub za pełną lub częściową (30 lub 50 proc.) odpłatnością – do wysokości limitu.

Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeśli cena leku jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania go, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem.

– A jeśli recepta jest wystawiona nieprawidłowo? – Farmaceuta może dopisać PESEL i kod uprawnień dodatkowych (na podstawie dokumentów) lub postać leku. Jeśli lekarz nie wpisał ilości leku, farmaceuta wyda jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie leków. Jeśli na recepcie określono sposób dawkowania i czas stosowania, przyjmie ilość obliczoną na tej podstawie.

Jeśli dostała pani receptę na 100 proc., a przy sługuje pani zniżka, farmaceuta odda pani pieniądze, gdy doniesie pani receptę ze zniżką.

art. 44 ust. z 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spoż. specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Co powinno być na recepcie

Prawidłowo wystawiona recepta na leki refundowane powin na zawierać dane pacjenta, dane lekarza albo świadcze niodawcy, nr oddziału NFZ, dane dotyczące leku (też daw kowanie i liczbę opakowań) i jego poziom refundacji, datę wystawienia.

Recepta powin na być odręcznie podpisana przez osobę wystawiającą i opatrzona jej pieczatką. Recepta jest ważna do 30 dni, na antybiotyki do 7 dni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej