Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

1 Przysługuje ona niezależnie od dochodów, jeśli masz co najmniej troje dzieci poniżej 18. roku życia lub poniżej 25., gdy nadal się uczą.

Reklama

2 Przygotuj odpisy aktów urodzenia dzieci, oświadczenie, że nie jesteś pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz zaświadczenie o terminie ukończenia nauki przez dzieci powyżej 18. roku życia.

3 Wniosek o wydanie karty znajdziesz w internecie. Wypełnij go i dołącz te dokumenty. Całość złóż w swojej gminie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej