Jak się bronić przed komornikiem

Komornik na wniosek wierzyciela i na podstawie orzeczenia z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności, by odzyskać czyjeś długi, rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Reklama

Sposób egzekucji zależny jest od woli wierzyciela, a Najczęściej komornik ściąga pieniądze z pensji albo rachunków bankowych. Gdy jest to niemożliwe, a wierzyciel złożył wniosek o zajęcie ruchomości komornik może zająć rzeczy należące do dłużnika i wystawić je na licytację. Wyjaśniamy jak to wygląda w praktyce.

Komornik ma prawo wejść do mieszkania

Komornik ma prawo wejść do mieszkania, w którym mieszka dłużnik (nie musi być to mieszkanie dłużnika, nie musi być tam też zameldowany – wystarczy, że w nim mieszka) i zająć wszelkie znajdujące się tam przedmioty (oprócz wymienionych w ramce poniżej).

W terminologii prawnej są to rzeczy we władaniu dłużnika. Nie muszą być jego własnością, wystarczy że może ich używać. W praktyce oznacza to, że komornik ma prawo zająć rzeczy będące we władaniu dłużnika ale stanowiące własność współmałżonka (nawet jeśli ustanowiona jest rozdzielność majątkowa), konkubenta czy rodziców dłużnika. Nie jest do tego potrzebna dodatkowa klauzula wykonalności (np. na małżonka dłużnika).

Właściciel może je odzyskać

Nie oznacza to jednak, że zajęte przedmioty przepadną. Właściciel może je odzyskać, dowodząc, że należą do niego, a nie do dłużnika. Niestety, według przepisów komornik nie ma obowiązku sprawdzać, czy dana rzecz jest rzeczywiście nasza. My musimy to udowodnić i to nie komornikowi, tylko przed sądem. W tym celu koniecznie trzeba wnieść do sądu tzw. powództwo przeciwegzekucyjne.

Mamy na to tylko miesiąc – w większości przypadków termin ten liczy się od dnia dokonania zajęcia przez komornika. Warto o tym pamiętać. Wiele osób nie wnosi takiego powództwa, bo nie wie, że to jedyna metoda obrony swojej własności. Często też niedotrzymywany jest miesięczny termin.

Pozew o powództwo przeciwegzekucyjne

Pozew o powództwo przeciwegzekucyjne (zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji komornika) składamy w sądzie właściwym dla działalności komornika. Pozwu nie składa się przeciwko komornikowi, tylko przeciwko wierzycielowi. Trzeba do niego dołączyć dowód, że dana rzecz jest nasza.

Niestety, oświadczenie czy paragon nie wystarczą. Musi być to np. imienna faktura lub umowa kupna-sprzedaży z naszymi danymi. Jeśli więc mieszkasz z kimś, kto ma długi i ich nie spłaca, niezależnie od tego czy jest to mąż, syn, czy twój życiowy partner, zbieraj imienne faktury na rzeczy, które kupujesz.

Jeśli nie masz faktur na cenne przedmioty, warto je przechowywać u przyjaciół lub rodziny. Wówczas, jeśli do drzwi zapuka komornik, nie stracisz ich.

Z egzekucji wyłączone są między innymi:

Przedmioty służące prowadzeniu normalnego życia domowego (np. pralka, kuchenka), także pościel, bielizna, ubrania niezbędne dla dłużnika oraz jego rodziny.

Narzędzia i inne przedmioty niezbędne do wykonywania osobistej pracy zarobkowej dłużnika. Także materiały potrzebne do prowadzonej przez dłużnika produkcji (powinno ich starczyć co najmniej na tydzień). Nie dotyczy to jednak pojazdów mechanicznych, tak więc komornik ma prawo zająć samochód.

Przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.

Zapasy żywności i opału niezbędne na okres jednego miesiąca.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również