Jak sporządzić testament?

Oboje z mężem jesteśmy grubo po siemdziesiątce. Mamy dorosłe wnuki, córkę i synową, nasz syn zmarł kilka lat temu. Chcemy, by to, co po nas zostanie, trafiło do wszystkich. Czy spisanie testamentu wymaga obecności notariusza? Mieczysława, 77 lat, Ełk

Sporządzenie ważnego testamentu nie jest trudną procedurą ani nie wymaga obecności notariusza, należy jednak przestrzegać kilku zasad, by był uznany za ważny.

Po pierwsze, testament musi być w całości spisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Nie można zatem podpisać maszynopisu ani komputerowego wydruku. Nie można także, nawet jeśli czynność ta sprawia problem, poprosić o zapisanie dyktowanej przez nas woli przez kogoś bliskiego.

Reklama

Własnoręczne spisanie testamentu ma umożliwić potwierdzenie przez biegłego grafologa prawdziwości dokumentu w przypadku sporów w rodzinie po państwa śmierci. Testament musi zostać zapisany na papierze za pomocą długopisu lub pióra wiecznego.

Po drugie, testament powinno się podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem. Po trzecie, dokument powinien zawierać datę: dzień, miesiąc i rok.

Swoją wolę można w dowolnym momencie zmienić, pisząc nowy testament. W przypadku znalezienia kilku testamentów spadkobiercy po dacie będą wiedzieli, który dokument wypełnia państwa ostatnia wolę. Jest to także ważne w przypadku osób chorujących np. na alzheimera, które w związku z postępem choroby mogą zostać ubezwłasnowolnione.

Jeśli spisały testament przed tym faktem, ich ostatnia wola się wypełni. Po czwarte, warto wpisać miejscowość, w której testament został sporządzony.

I po piąte, wskazując spadkobierców, należy podać ich pełne imię i nazwisko, dobrze jest także wpisać ich daty urodzenia i/lub PESEL. Jeśli spełnią państwo te formalne wymogi, testament będzie miał pełną moc prawną.

Ile kosztuje u notariusza

Dokument sporządzony w kancelarii notarialnej będzie kosztował od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od tego, co zawiera. Podstawowa stawka wynosi 50 zł plus VAT, dodatkowo zapłacimy 7,38 zł za każdą stronę. Testament zawierający np. wydziedziczenie danej osoby kosztuje 150 zł plus VAT i 7,38 zł za każdą stronę. Za wizytę notariusza u nas w domu możemy dodatkowo zapłacić 50 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Takie jest życie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej