Jak wyegzekwować opłatę za zniszczone rzeczy?

W syna wjechał rowerzysta. Dziecku nic się nie stało, ale jego plecak jest zniszczony. Sprawca dostał mandat, ale nie chce zapłacić za szkodę. Marianna z Krakowa.

Odpowiada nasz ekspert mecenas Janusz Górski:

Reklama

Jeśli w wyniku wypadku zniszczeniu ulegają rzeczy należące do poszkodowanego, to oczywiście może on ubiegać się o rekompensatę. W przypadku dziecka to Pani w jego imieniu musi wystąpić o odszkodowanie.

Najpierw można próbować zawrzeć pisemną ugodę ze sprawcą. Powinno się w niej określić wysokość szkody oraz termin zapłaty. Taka ugoda będzie też dowodem w sprawie, jeśli dojdzie do dochodzenia roszczeń przed sądem. Jeśli bowiem sprawca będzie uchylał się od zapłaty albo nie będzie chciał zapłacić należności w wysokości żądanej przez poszkodowanego, to pozostaje droga sądowa (sąd cywilny w miejscu zamieszkania pozwanego).

Do pozwu powinna Pani dołączyć dowody: informację z policji wskazującą, że pozwany jest sprawcą, oraz zniszczony plecak lub jego zdjęcia. Pomocne będą także rachunki stanowiące dowód zakupu tornistra. Można podać też świadków. Na dochodzenie roszczenia prawo przewiduje trzy lata od dnia wypadku.

PRAWO Cywilne Dz. U. z 2014 r. poz. 121

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Prowadzę niewielką firmę. Opłacam pracownikom kurs angielskiego, bo znajomość języka obcego jest niezbędna w naszej działalności. Czy w takim przypadku wydatki z tym związane mogę zaliczyć do... więcej