Jak założyć własną firmę?

1. Dla niektórych założenie własnej firmy to konieczność, bo od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy, dla innych wyzwanie, bo chcieliby przejść na swoje.

Najtrudniejszy jest pierwszy krok – podjęcie decyzji, czym się zająć. Zastanówmy się, co potrafimy i lubimy robić –pracować w ogródku, piec ciasta, a może organizować imprezy dla dzieci? Warto mieć w zanadrzu kilka projektów, by po przedyskutowaniu ich z rodziną czy znajomymi było z czego wybrać.

Reklama

2. Kolejny krok to przygotowanie biznesplanu. Opisujemy w nim, jakie usługi będziemy oferować, dla kogo, w jaki sposób, gdzie będziemy działać, jakie możemy osiągać zyski.

Trzeba też ocenić mocne i słabe strony przedsięwzięcia, co pomoże określić nasze szanse na rynku. Biznesplan jest niezbędny przy ubieganiu się o dotacje z urzędu pracy czy pożyczkę.

3. Proces rejestracji firmy nie jest trudny, wystarczy wypełnić i złożyć w urzędzie gminy jeden wniosek. Za pomocą formularza CEIDG-1 zgłaszamy działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także do urzędu skarbowego, ZUS i GUS.

Na tym etapie wybieramy formę opodatkowania – mamy cztery możliwości: według skali podatkowej 18 i 32 proc., podatek liniowy ze stawką 19 proc., ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Działalność, którą chcemy wykonywać, oznaczamy numerem PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Procedura rejestracji jest wolna od opłat. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności musimy dopełnić formalności w ZUS. Mamy prawo do 24 miesięcy preferencyjnych składek.

4 Czasem w interesach przydatny jest partner. W takiej sytuacji możemy pomyśleć o założeniu spółki, najprostsza do zawarcia jest spółka cywilna – nie wymaga zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od grudnia ubiegłego roku uprościła się procedura rejestracji w KRS innych rodzajów spółek.

5. Jeśli obawiamy się założenia własnej firmy, zainteresujmy się założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej (spółdzielnia opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków). O taką możliwość można spytać w urzędzie pracy. Spółdzielnia socjalna musi mieć co najmniej pięciu członków. Założyciele mogą otrzymać jednorazową dotację z Funduszu Pracy oraz ubiegać się w starostwie o refundację składek za ubezpieczenie. Spółdzielnie socjalne korzystają również ze zwolnień podatkowych.

6. Innym pomysłem na prowadzenie biznesu jest franczyza. Polega na tym, że kupujemy już sprawdzony pomysł, na którym ktoś wcześniej

zarobił (warto zajrzeć na stronę franchising.pl).

Przykładowo, urządzamy lokal pizzerii czy sklepu tak jak wszyscy w danej sieci. Stały kontakt z franczyzodawcą daje większe poczucie bezpieczeństwa. Taki biznes nie jest jednak najlepszy dla tych, którzy chcą niezależności i nie lubią sztywnych procedur.

Franczyza wymaga na ogół sporych nakładów finansowych.

7. Skąd wziąć pieniądze na

swój biznes? Dla bezrobotnych dużym ułatwieniem w rozpoczęciu działalności mogą być środki z Funduszu Pracy. Aby dotacja (maksymalnie w wysokości 6 średnich miesięcznych wynagrodzeń) była pomocą bezzwrotną, firma musi utrzymać się na rynku co najmniej przez rok.

8. Kto udzieli pożyczki? Start można zacząć z kredytem bankowym. Nie jest to jednak tanie rozwiązanie. Interesującą propozycją może być np. uruchomiony w listopadzie program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” (wsparciewstarcie.bgk.pl).

Przeznaczony jest dla bezrobotnych, a także studentów ostatnich lat studiów i absolwentów wyższych uczelni. Można starać się o pożyczkę do 75 tys. zł. Oprocentowanie (obecnie 0,56 proc. w skali roku) ustalone przy zawieraniu umowy jest stałe w całym okresie finansowania, a okres spłaty wynosi do 7 lat.

9. Programów i instytucji ułatwiających start w biznesie jest sporo. Możemy np. skorzystać z Krajowego Systemu Usług. Konsultanci KSU pomagają m.in. w ułożeniu biznesplanu.

10. Korzystajmy ze wsparcia ze środków unijnych. Na stronie

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl jest mapka ilustrująca, gdzie w najbliższym rejonie znajduje się punkt konsultacyjny informujący o różnych formach pomocy finansowej.

Ważne adresy

Zielona linia 19 524 to infolinia dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, szkoleń i porad związanych z rynkiem pracy. Praktyczne informacje znajdziemy też pod adresem www.zielonalinia.gov.pl.

„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” to tytuł poradnika Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dostępny bezpłatnie na stronie www.parp.gov.pl). PARP informuje w internecie o aktualnych szkoleniach, konkursach i dotacjach.

Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziemy m.in. poradniki ułatwiające zrozumienie zagadnień związanych z funduszami europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje.

Warto też zaglądać na portal dofinansowaniedlafirm.pl. Oceń artykuł, wypełniając ankietę: www.ankietanbp.interia.p

Więcej o finansach na stronie:

www.NBPortal.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej