Jak zmienić operatora telefonicznego?

Chciałabym przenieść swój numer do innego operatora komórkowego, bo jego oferta jest dla mnie korzystniejsza. Jak to zrobić bezpiecznie, żebym nie musiała ponosić dodatkowych kosztów? Julita J. z Mogilna

Reklama

Powinna Pani wystąpić z pisemnym wnioskiem o przeniesienie numeru do nowego operatora komórkowego. Druki można dostać w punkcie obsługi klienta firmy lub na jej stronie internetowej.

Do formularza powinna Pani dołączyć pełnomocnictwo do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przeniesieniem numeru, m.in. wypowiedzenia umowy z dotychczasową firmą. Nowy dostawca ma rozpatrzyć wniosek w ciągu 6 godzin roboczych, jeśli składa Pani papiery osobiście, albo 3 dni roboczych – gdy wniosek wpływa w inny sposób.

Proszę pamiętać, że przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy ze starym operatorem. Dlatego nową umowę, już z przeniesionym numerem, należy podpisać jak najbliżej tego terminu. Inaczej trzeba będzie płacić stary abonament do końca umowy i jednocześnie już nowy.

Może Pani rozwiązać dotychczasowy kontrakt bez zachowania terminów wypowiedzenia, które są w nim przewidziane, ale to kosztuje. Musiałaby Pani zapłacić kwotę równą abonamentowi za czas wypowiedzenia, nie wyższą jednak niż abonament za jeden okres rozliczeniowy.

Jeżeli umowa ze starym dostawcą przewidywała ulgę (np. telefon w cenie promocyjnej), to w razie przedterminowego rozwiązania kontraktu firma może zażądać od Pani zwrotu tej ulgi. Będzie to kwota pomniejszona o proporcjonalną wartość za czas, jaki upłynął od dnia podpisania umowy. Czyli im mniej zostanie do końca umowy, tym mniej będzie Pani zwracać.

Operator na przeniesienie numeru ma dzień roboczy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę. Jeśli nie dotrzyma terminu, musi Pani wypłacić odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy miesięcznych opłat, liczonej z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również