Jakie prawa ma podróżny?

Pociąg spóźnił się dwie godziny i przez to nie zdążyłaś na ważne spotkanie? Kupiłaś miejscówkę, ale całą podróż stałaś na korytarzu? Sprawdź, czy możesz uzyskać odszkodowanie.

tekst: Anna Jagoda

Zgodnie z prawem, sprzedaż biletu ko lejowego jest umową. Zawieramy ją z przewoźnikiem, kupując bilet na pociąg. Zobowiązuje się w niej dowieźć nas w określonym czasie i w okre ślonych warunkach w konkretne miejsce.

Reklama

Kiedy należy ci się rekompensata?

Ten, kto kupił bilet, wsiadł do pociągu, ale nie dotarł do miejsca przeznaczenia na czas, ma prawo domagać się rekompensaty. Według polskiego prawa (do 3 grudnia 2014 r.) przysługuje ona jedynie osobom, które podróżują pociągiem międzynarodowym albo krajowym Express InterCity lub EuroNight.

Od 4 grudnia 2014 r. (o ile ustawodawca nie wprowadzi kolejnego okresu przejściowego) rekompensatę otrzymamy za opóźnienie każdego pociągu, pod warunkiem że nie zostaliśmy poinformowani przez przewoźnika kolejowego (np. poprzez zapowiedzi megafonowe) o opóźnieniu przed zakupem biletu i że nie będzie ono krótsze niż 60 minut.

Zwrot 25 proc. ceny biletu otrzymamy w przypadku opóźnienia o długości od 60 do 119 minut. Zwrot 50 proc., jeśli opóźnienie przekroczy 120 minut.

Ważne: do wniosku o wypłatę rekompensaty należy dołączyć bilet oraz poświadczenie opóźnienia. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy otrzymać gotówkę, trzeba o tym napisać, inaczej zamiast pieniędzy możemy otrzymać kupon na zakup innego biletu. Chcąc uzyskać rekompensatę, musimy się też postarać o dowód na to, że przewoźnik nie wywiązał się z zawartej z nami umowy.

Jeśli więc pociąg ma opóźnienie, należy zwrócić się do konduktora albo pracownika stacji, na której zakończyliśmy podróż, o poświadczenie, że nie dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia na czas. Powinno ono zawierać informację o długości opóźnienia. Warto również wiedzieć, że przewoźnik ma prawny obowiązek wydania nam takiego poświadczenia.

Możesz dostać odszkodowanie

W przypadku opóźnienia, które naraziło nas na szkody (np. gdy nie zdążyliśmy na samolot i przepadła nam wycieczka zagraniczna), od każdego przewoźnika możemy żądać odszkodowania (DzU z 1964 roku Nr 16, poz. 93).

Żeby je uzyskać, trzeba złożyć reklamację. Musi się w niej znaleźć uzasadnienie i informacja o tym, jakiej kwoty odszkodowania żądamy. Do reklamacji dołączamy dokumenty potwierdzające szkodę, jaką ponieśliśmy (np. bilet na samolot).

Bez względu na to, jakim pociągiem jedziemy, jeśli jest on opóźniony już na stacji, na której rozpoczynamy podróż, mamy prawo zwrócić bilet i zażądać zwrotu pienię dzy albo wydania biletu na inną trasę prowadzącą do celu podróży. Możemy w takiej sytuacji wybrać dowolny termin takiej podróży (zarówno w najbliższym czasie, jak i kilka dni później).

Natomiast, gdy opóźnienie pociągu powstało później (już na trasie pociągu) i wiemy, że w związku z nim nasza podróż stała się bezcelowa (np. nie zdążymy na umówione spotkanie albo na seans filmowy), możemy ją przerwać na dowolnej stacji i wrócić do miejsca, z którego wyjechaliśmy. Mamy wtedy prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu (zarówno za niezrealizowaną, jak i zrealizowaną część podróży) oraz prawo do bezpłatnego powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży. Powrót musi się odbyć w najbliższym możliwym terminie (najbliższym pociągiem).

Możemy zostać poproszeni o udokumentowanie bezcelowości podróży (zaproszenie na spotkanie, bilet do teatru itp.). Na zgłoszenie reklamacji mamy rok, ale przewoźnik ma obowiązek odpowiedzieć nam w cią gu miesiąca.

Jeżeli reklamacja u przewoźnika nie przyniesie skutku, możemy złożyć na niego skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uwaga na dodatkowe opłaty

Pasażerowie, którzy nie zdążyli kupić biletu na pociąg przed jego odjazdem, mogą do te go środka lokomocji wsiąść, ale żeby nie zapłacić mandatu za jazdę na gapę, powinni brak biletu zgłosić konduktorowi na początku podróży. U konduktora w pociągu PKP Intercity (czyli w składach EuroCity, InterCity oraz TLK) można kupić bilet zarówno na pociąg, którym już jedziemy, jak i na kontynuację podróży innym pociągiem tego samego przewoźnika.

W pociągach PKP Intercity za przejazd można zapłacić kartą (Visa albo Mastercard). Pamiętajmy, że za wydanie biletu w pociągu zapłacimy dodatkowo 10 zł. Osoby, które nie zgłoszą braku ważnego biletu konduktorowi, zostaną obciążone nie tylko kosztem zakupu biletu, ale także tzw. opłatą dodatkowo ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 roku (DzU Nr 14, poz. 117).

W tej chwili taka opłata wynosi 90 zł, chyba że nie mamy możliwości uiszczenia jej na miejscu. W takiej sytuacji konduktor wystawia wezwanie do zapłaty, a opłata wzrasta do 300 zł. W przypadku pobrania opłaty dodatkowej nie jest pobierana opłata za wydanie biletu w pociągu.

Nadprogramowych kosztów mogą się też spodziewać osoby, które nie okażą konduktorowi dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego. W tym przypadku wysokość opłaty dodatkowej wynosi 72 zł (jeśli płacimy na miejscu) albo 240 zł (za wezwanie do zapłaty). Wybierając się w podróż pociągiem, warto pamiętać o tym, że podróżny, który kupił zwykły bilet, ma prawo do przewozu bagażu, który mieści się nad i pod przestrzenią, którą zajmuje (zalicza się do nich także złożony rower, złożony wózek dziecięcy, wózek inwalidzki i jedną parę nart).

Osoby podróżujące z dziećmi mogą też wnieść do pociągu niezłożony wózek. Jeśli zabieramy ze sobą rzeczy, które nie mieszczą się nad i pod zajmowanym miejscem, za każdą sztukę musimy zapłacić 5,10 zł. Warto o tym pamiętać, bo jeśli takiej opłaty nie uiścimy, konduktor może nam naliczyć opłatę dodatkową (36 zł na miejscu albo 120 zł za wezwanie do zapłaty).

Jeśli kupiliśmy bilet na pociąg, ale wagony były tak przepełnione, że nie udało nam się do żadnego z nich wsiąść, mamy prawo do zwrotu całości kosztów poniesionych przy zakupie biletu.

Osoby, które wykupiły bilet i miejscówkę na przejazd pociągiem objętym rezerwa cją miejsc, ale nie zna- lazły wolnego fotela, mają prawo do rekompensaty wysokości 10 proc. ceny biletu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Olivia
Więcej na temat:

Zobacz również