Jakie prawa ma turysta

Chcemy, by nasze wakacje były czasem wypoczynku. Niestety zdarza się, że wykupiona wycieczka nie jest tą z Twoich marzeń. Sprawdź, co wtedy zrobić.

Reklama

Decydując się na wczasy zorganizowane przez biuro podróży, pamiętaj, że masz swoje prawa. Zapoznaj się z nimi!

Reklamacja wycieczki

W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lub wcześniejszego zakończenia wycieczki klient biura turystycznego ma prawo złożyć reklamację i żądać obniżenia ceny. Reklamacji podlega każdy element wchodzący w skład pakietu usług świadczonych przez przedsiębiorcę turystycznego (np. hotel, transport). Reklamację składamy zawsze do biura podróży w terminie 30 dni od zakończenia wycieczki. Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia, przyjmuje się, że została uznana za zasadną.

Rezygnacja z wyjazdu

Biuro turystyczne powinno umożliwić konsumentowi zrezygnowanie z wykupionej wycieczki. Jednak musimy się wtedy liczyć z tym, że przedsiębiorca potrąci to, co już wydał w związku organizacją naszych wczasów. Mogą to być np. koszty rezerwacji hotelu lub zakupu biletów lotniczych. Z drugiej strony organizatorowi imprezy turystycznej nie wolno żądać więcej od faktycznie poniesionych kosztów.

Biuro podróży powinno zwrócić klientowi to, co zaoszczędziło z powodu niewykonania umowy. Zatem konsument ma prawo domagać się zwrotu części wpłaconych pieniędzy.

Podwyższenie ceny

Biuro podróży może zmienić cenę imprezy turystycznej, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione ściśle określone warunki. Po pierwsze, możliwość zmiany ceny powinna być wyraźnie określona w umowie. Po drugie, powodami zmiany ceny mogą być wyłącznie: wzrost kosztów transportu, wzrost kursów walut albo wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe bądź przeładunkowe. Ponadto biuro podróży powinno udokumentować wpływ powyższych okoliczności na zmianę ceny wycieczki.

Po trzecie, cena imprezy turystycznej nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Wreszcie, jeżeli nowa stawka nam nie odpowiada, możemy odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej. W takiej sytuacji biuro powinno natychmiast zwrócić wpłacone pieniądze. (Konsultacja Ernest Makowski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Pamiętaj!

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu biletu lotniczego. O możliwości zrezygnowania z podróży decyduje przewoźnik. Zwrot pieniędzy za bilet jest możliwy wtedy, gdy lot jest opóźniony o więcej niż 5 godzin lub odwołany.

Możesz reklamować każdy element wykupionej wycieczki (np. brak posiłków, niedogodności transportu).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tele Tydzień

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej