Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa należącego do UE. Jednak na takich samych zasadach, jakie przysługują jego obywatelom. W większości państw UE istnieje obowiązek ponoszenia części kosztów świadczeń lekarskich. Kwoty te nie są zwracane przez NFZ.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również