Kiedy darowizna staje się odrębnym majątkiem

Co warunkuje, że darowizna nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, lecz staje się odrębnym jednego z nich?

Rodzice Anny S. chcieli podarować córce i zięciowi działkę rekreacyjną, ale widząc, że w ich małżeństwie nie układa się zbyt dobrze, zmienili zdanie. Postanowili, że działkę przekażą jedynie córce. Tak też zrobili, a umowę zawarto u notariusza.

Małżeństwo Anny nie przetrwało i sąd orzekł rozwód z winy jej męża. Ten nie zamierzał jednak zrezygnować z części wspólnego majątku i zażądał jego podziału. Również działki rekreacyjnej. Niestety, sąd przychylił się do jego wniosku, zaliczając nieruchomość do wspólnego majątku i przyznał mu połowę działki. Roztrzęsiona wyrokiem Anna poszła do adwokata. – Przecież moi rodzice w umowie darowizny wyraźnie napisali – relacjonowała mu, pokazując akt notarialny – że działkę przekazują tylko mnie.

Sąd ustala, co jest czyje

Reklama

Adwokat wytłumaczył Annie, że sąd, m.in. na podstawie aktu darowizny powinien zaliczyć nieruchomość do jej własnego majątku. – W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala jego skład i wartość oraz podział między byłych małżonków. Tym samym powinien zweryfikować, jak nabyła pani działkę.

Jeśli ustaliłby, że nastąpiło to w drodze darowizny, to powinien zaliczyć nieruchomość do majątku osobistego i wyłączyć z podziału – wyjaśnił. Adwokat uświadomił Annie zasady prawa odnoszące się do darowizn.

– Przedmioty nabyte przez darowiznę należą do majątku osobistego, jeśli darczyńca nie postanowi inaczej. Do majątku wspólnego darowizna wchodzi tylko, gdy oboje małżonkowie zostaną obdarowani albo nawet jeden, lecz w umowie darczyńca zastrzeże, że przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością. W tym przypadku drugi z małżonków, który nie jest stroną umowy, nie musi nawet składać oświadczenia o przyjęciu darowizny.

– Ale w akcie notarialnym nie ma ani słowa o tym, że prawa do działki są przeniesione na mego męża. Wręcz przeciwnie, jest tam określenie, że rodzice przenoszą działkę na mnie, a ja nabywam ją z majątku odrębnego – zaprotestowała Anna.

– Pozostaje pani tylko zaskarżenie wyroku sądu, czyli wniesienie apelacji – poradził jej adwokat.

Jak wnieść apelację

1. Najpierw należy wnieść do sądu pismo z wnioskiem o uzasadnienie wyroku i doręczenie go z uzasadnieniem.

2. Wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku.

3. W apelacji trzeba wskazać zarzuty, jakie strona podnosi w stosunku do wyroku sądu, oraz je uzasadnić (w tym celu przyda się uzasadnienie skarżonego wyroku).

4. Apelację należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Leon Szulc

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej