Komu potrzebne są mediacje?

Jesteś stroną w sprawie toczącej się w sądzie? I skierował was on do media tora? Powinien poinformować strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w drodze mediacji – zwłaszcza na wstępnym etapie postępowania.

Do mediacji może skierować strony na każdym etapie postępowania, a nawet więcej niż raz w jego toku. Celem mediacji jest namówienie was do polubownego załatwienia sprawy.

Udział w mediacjach jest jednak dobro wolny, nie można nikogo do nich zmusić, można się z nich też wycofać w ich trakcie. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Reklama

183¹, 1838 Kodeksu postępowania cywilnego

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej