Komu sąd może przyznać prawo do opieki nad małoletnim

Reklama

Wyjaśniamy jakie są zasady ustanawiania przez sąd opiekuna prawnego dla osoby małoletniej (czyli dziecka do czasu ukończenia 18 lat), gdy jego rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Opiekunem może zostać osoba, która:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie została pozbawiona praw publicznych; nigdy nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej;

- nie została skazana np. za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego (wykaz zastrzeżeń jest w art. 148 paragraf 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Mój brat jest wdowcem, który wychowuje 15-letniego syna. Lekarze wykryli u niego śmiertelną chorobę. Czy może wskazać mnie – swoją siostrę – jako opiekuna prawnego dla syna w razie swojej śmierci. Jak to powinien zrobić?

Jak najbardziej i według przepisów jest to nawet wskazane. Art. 149 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o tym jasno: „Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej”.

Jeżeli matka lub ojciec nie wskażą takich osób, sędzia bierze pod uwagę krewnych lub innych bliskich dziecka albo jego rodziców. Gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, sąd jako jego opiekunów ustanawia rodziców zastępczych. Jeśli ojciec lub matka chce wskazać kogoś jako opiekuna dla swojego dziecka, najlepszą formą będzie oświadczenie sporządzone przed notariuszem.

Jestem opiekunem prawnym wnuczki. Jej matka (a moja córka) została kiedyś pozbawiona praw rodzicielskich a teraz je odzyskała. Co to oznacza?

W takiej sytuacji – gdy sąd przywrócił córce władzę rodzicielską – pani opieka prawna nad wnuczką wygasa z mocy prawa. To oznacza, że sędzia nie musi wydawać w tej sprawie odrębnego orzeczenia. Opieka prawna wygasa z mocą prawa również wtedy, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.

Zamierzam wystąpić o opiekę prawną nad siostrzenicą, której rodzice zginęli w wypadku. Czy sąd będzie kontrolował, jak tę opiekę sprawuję?

Opiekun podlega stałemu nadzorowi sądu opiekuńczego. Ma obowiązek uzyskiwać zezwolenie sądu we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących dziecka i jego majątku. W terminach wyznaczonych przez sąd (nie rzadziej niż co roku) musi składać sądowi sprawozdania dotyczące opieki nad dzieckiem oraz zarządzania jego majątkiem.

Postępowanie przed sądem

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego składamy do sądu opiekuńczego (sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka). Od złożenia wniosku obowiązuje opłata sądowa 40 zł.

Wzór wniosku znajdziemy na stronie www.obronapraw.pl/pisma/w_27.pdf.

Do wniosku dla sądu dołączamy jako załączniki oryginały dokumentów, np. aktów stanu cywilnego.

Do oryginału wniosku dołączamy jego kopię dla sądu oraz kopie dla innych uczestników postępowania sądowego. Do każdej kopii wniosku trzeba dołączyć komplet wszystkich załączników (może być to ksero tych dokumentów).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej