Kontrola abonamentu RTV. Uważaj na oszustów!

Poczta Polska będzie przeprowadzać kontrole rejestracji odbiorników i płacenia abonamentu. Mogą to wykorzystać naciągacze, dlatego sprawdź, na co uważać i jakie są Twoje prawa.

Zdjęcie

Uważaj na oszustów /123/RF PICSEL
Uważaj na oszustów
/123/RF PICSEL

Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek rejestracji każdego sprawnego odbiornika radiowego i telewizyjnego znajdującego się w mieszkaniu. Możesz to zrobić na Poczcie Polskiej do 14 dni od momentu zakupu telewizora lub radia.

W placówce pocztowej dowiesz się także wszystkich szczegółów związanych z opłatami.

Reklama

Zweryfikuj kontrolera

Za sprawdzenie, czy masz zarejestrowany odbiornik i płacisz abonament RTV są odpowiedzialni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, którzy po wylegitymowaniu się mogą poprosić potencjalnego użytkownika odbiornika RTV o udostępnienie lokalu.

Zanim wejdą do mieszkania, powinni okazać aktualne upoważnienia do przeprowadzania kontroli, a także: legitymację służbową oraz – na życzenie kontrolowanego – dowód osobisty.

Żeby zweryfikować prawdziwość tych danych, możesz zadzwonić pod numer telefonu Poczty Polskiej: 43 842 06 06.

Zgodnie z prawem, nie ma obowiązku otwierania drzwi osobom, które nie posiadają do tego nakazu sądowego (tytułu wykonawczego). Oznacza to, że wpuszczenie kontrolera do domu jest dobrowolne.

Strzeż się naciągaczy!

Niestety, takie wizyty mogą stać się okazją dla złodziei, którzy wykorzystają zaufanie, np. starszych osób. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości wobec kontrolujących osób albo boisz się oszustwa, możesz nie wpuścić ich do mieszkania.

Możesz również poprosić np. sąsiada, by był obecny w trakcie takiej wizyty. Jeśli chcesz znaleźć dokumenty potwierdzające niezaleganie z opłatami, poproś kontrolerów o zaczekanie przed drzwiami.

Jeśli masz do czynienia z ewidentnymi oszustami, dzwoń na policję pod numer 997.

Pamiętaj także, że urzędnicy Poczty Polskiej nigdy nie pobierają opłat na miejscu, a jedynie wystawiają dokument pokontrolny.

Co, gdy nie płacimy?

Jeśli poczta stwierdzi, że w danym mieszkaniu znajduje się niezarejestrowany odbiornik RTV lub użytkownik unika płacenia abonamentu – wyda nakaz rejestracji oraz nałoży karę wynoszącą trzydziestokrotność miesięcznego abonamentu RTV, co daje kwotę 681 zł.

W niektórych przypadkach może żądać zapłaty zaległego abonamentu nawet za 5 lat wstecz z odsetkami, czyli ponad 1,5 tys. zł.

Jeśli zalegasz z opłatami, a jesteś w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej możesz zwrócić się do KRRiT, która może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności abonamentu oraz odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu.

Wniosek z danymi abonenta, uzasadnieniem i dowodem trudnej sytuacji finansowej należy kierować na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa.

Zwolnieni z opłat

Z płacenia abonamentu automatycznie zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. Prawo do zwolnienia mają także emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza kwoty 1825,30 zł brutto.

By uzyskać zwolnienie z opłat, musisz w dowolnym urzędzie pocztowym dopełnić formalności. Należy okazać decyzję z ZUS lub odcinek emerytury oraz dowód osobisty, a także wypełnić na poczcie formularz zwolnienia od opłat i oświadczenie.

DOROTA CZERWIŃSKA

Stawki

7,00 zł (radio) lub 22,70 zł (radio i telewizor) – za miesiąc, 13,60 zł (radio) lub 44,05 zł (radio i telewizor) – za 2 miesiące, 20,15 zł (radio) lub 65,35 zł (radio i telewizor) – za 3 miesiące 39,90 zł (radio) lub 129,40 zł (radio i telewizor) – za 6 miesięcy 75,60 zł (radio) lub 245,15 zł (radio i telewizor) – za rok.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tele Tydzień
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej