Kto odpowiada za uszkodzenie towaru w transporcie?

„Odpowiedzialność za uszkodzenie towa ru w trakcie transportu nie leży po stronie sprzedającego”.

Zgodnie z art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego taki zapis w umowie łamie prawa konsumentów. Jeśli bowiem korzystamy z opcji dostawy proponowanej przez sprzedawcę (np. firma kurierska, poczkomat, paczka dostarczana przez Pocztę Polską) – to on jest odpowiedzial ny za przesyłkę aż do momen tu, aż dotrze ona do klienta.

Zatem w takiej sytuacji to nie kupujący, ale sprzedawca ponosi konsekwencje uszkodzenia lub zaginięcia zamówionego towaru podczas transportu. To on musi wyjaśnić z firmą przewozową przyczyny utraty lub uszkodzenia kupionej przez klienta rzeczy.

Reklama

Wpis do rejestru klauzul niedozwolonych nr 6198, sygn. akt XVII AmC 12488/13.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej