Kto powinien sprzątać liście?

Dokoła twojej posesji opadają liście z drzew, nie tylko z twojego ogrodu, ale i tych rosnących przy pobliskiej ulicy. Nie zawsze musisz je sprzątać.

Reklama

Jeśli do działki przylega chodnik lub pas zieleni, to ty musisz utrzymać na nich porządek. Do twoich obowiązków należy usuwanie zanieczyszczeń, np. błota lub liści z chodnika przylegającego bezpośrednio do twojej posesji, bramy lub podwórza.

Zimą, także odśnieżenie i odladzanie tego terenu. Nie musisz sprzątać jezdni lub przystanku przy chodniku. Odpowiada za to zarządca tego terenu.

Za uchylanie się od obowiązku utrzymywania czystości, grozi kara grzywny – nawet do 500 zł. Jeśli np. ktoś poślizgnie się na nieuprzątniętym chodniku i złamie nogę, będzie mógł domagać się od ciebie pokrycia wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub renty. Oczywiście, gdy do wypadku doszło z twojej winy.

art. 5 ust. z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej