Kupno ziemi rolnej. Nowe przepisy

Masz w planach sprzedaż lub kupno działki rolnej? Zrób to jak najszybciej, bo za trzy miesiące może to być już niemożliwe.

Od 1 stycznia 2016 miała obowiązywać no wa ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie weszła jednak w życie, bo nowy parlament zdecydował, że przepisy powinny być jeszcze bardziej rygorystyczne.

Oznacza to, że zarówno osoby planujące zakup działki rolnej, jak i rolnicy, którzy chcą sprzedać część lub całość gospodarstwa, powinni jak najszybciej sfinalizować taką transakcję.

Reklama

Po 1 maja – to planowana data wejścia w życie nowych przepisów – zbycie lub nabycie ziemi zakwalifikowanej jako rolna, może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Wyjaśniamy, jakie są podstawowe założenia nowej ustawy.

Nabywcą ziemi będzie mógł być – co do zasady – tylko rolnik indywidualny.

– Według przepisów rolnikiem indywidualnym jest osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, która od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i prowadziła przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeśli do tego rolnik posiada przynajmniej 20 hektarów, to dochód z działalności rolniczej musi stanowić przynajmniej co czwartą zarobioną przez niego złotówkę Poza tym, nawet jeśli nabywcą ziemi będzie rolnik, musi on zobowiązać się notarialnie, że będzie uprawiać ziemię przez 10 lat.

W tym czasie nie będzie mógł jej wydzierżawić ani sprzedać. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na sprzedaż wydawać będzie sąd – wyjaśnia Bartosz Turek z Lion’s Bank.

Powyższa zasada nabywania ziemi wyłącznie przez rolników ma nieliczne wyjątki. Prawo takie będzie miała m.in. najbliższa rodzina rolnika (według przepisów tzw. osoba bliska), spadkobierca, jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina lub miasto), skarb państwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR).

W pozostałych przypadkach na sprzedaż ziemi musi się zgodzić prezes ANR. Aby właściciel gruntu uzyskał pozytywną decyzję, musi udowodnić, że nie ma rolników chętnych na kupno.

Przepisy te są nieprecyzyjne, więc uzyskanie zgody ANR może być bardzo trudne.

Według ekspertów te wszystkie ograniczenia sprawią, że od maja drastycznie spadnie liczba zawieranych transakcji, a w konsekwencji – spadną także ceny ziemi rolnej.

Według nowych przepisów przez pięć lat nie będzie można kupić działek rolnych należących do państwa, które mają więcej niż 1 ha powierzchni (możliwa będzie jedynie ich dzierżawa).

Zakaz sprzedaży nie będzie obejmował mniejszych państwowych parceli a także tych, które według wydanych warunków zabudowy czy planu miejscowego zagospodarowania mogą być wykorzystywane także w innych celach niż rolnicze.

W nowych przepisach pojawił się też zapis dotyczący ograniczenia powierzchni gospodarstw do maksymalnie 300 ha.

Zwolnienie z podatku

Aby nie płacić podatku przy nabyciu gruntu, od 1 stycznia 2016 r. trzeba spełnić trzy warunki.

1. Przeniesienie własności musi być dokonywane w formie umowy sprzedaży.

2. Nabywana nieruchomość utworzy lub wejdzie w skład już istniejącego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha.

3. Gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę co najmniej pięć następnych lat.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, nabywca nieruchomości musi zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. Wynosi on 2 proc. od wartości transakcji. Podatek ten opłaca się u notariusza przy podpisaniu aktu notarialnego. To notariusz przekazuje pieniądze do urzędu skarbowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej