Leczenie na NFZ za granicą

Wyjeżdżam na urlop za granicę. Słyszałam, że opieka zdrowotna jest tam bardzo kosztowna, ale podobno w ramach Unii Europejskiej możliwe jest leczenie na NFZ. Czy to prawda? Pracuję i płacę składki na ubezpieczenie zdrowotne, chciałabym wiedzieć, jak zapewnić sobie bezpłatne leczenie za granicą w razie potrzeby? Aleksandra z Gorzowa

W tym celu powinna Pani wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Może to Pani zrobić, bo ma Pani ubezpieczenie zdrowotne, a to podstawowy warunek jej otrzymania. Karta uprawnia do świadczeń w placówkach publicznej służby zdrowia.

W prywatnych – nie i dlatego przed wizytą proszę zawsze się upewnić, że lekarz działa w systemie publicznej opieki zdrowotnej.

Reklama

Ponadto będzie Pani miała prawa i obowiązki identyczne, jak osoby ubezpieczone w danym państwie. To znaczy świadczenia bezpłatne dla jego mieszkańców będą bezpłatne także dla Pani.

A jeśli obowiązuje tam zasada współpłacenia (częściowa odpłatność), to i Pani będzie musiała się do niej zastosować. Dotyczy to też zniżek na leki. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie.

Nie da się z niej skorzystać m.in. w Turcji, Egipcie i Tunezji. Gdyby jechała Pani za granicę na leczenie, a nie turystycznie, wówczas EKUZ nie daje żadnych uprawnień.

Kartę uzyska Pani bezpłatnie w dowolnym wojewódzkim oddziale NFZ. Wniosek o jej wydanie (razem z dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne) można złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem.

Jeśli zrobi to Pani osobiście, EKUZ powinna być wystawiona tego samego dnia, w pozostałych wypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Odbierze ją Pani – wedle wyboru – w oddziale NFZ albo na poczcie.

Na jaki okres można ją otrzymać?

Emeryci – na 5 lat; osoby zatrudnione, przedsiębiorcy, renciści, studenci – na 6 miesięcy; bezrobotni – na 2 miesiące. Również na 6 miesięcy dostaje się EKUZ dla członków rodziny (na wniosku dla dziecka wystarczy podpis jedne- go z rodziców).

Przydatne informacje

Skąd wziąć formularz? Wniosek o wydanie karty pobierz ze strony www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz.

Potrzebne namiary Dane adresowe oddziałów NFZ można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl. Informacje, gdzie obowiązuje karta EKUZ znajdziesz na www.ekuz.info/ekuz-gdzie.html.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również