Na jaką pomoc może liczyć biedna rodzina?

Występując o pomoc do gminy, trzeba się liczyć z tym, że zostanie przeprowadzony na nasz temat dokładny wywiad.

Sytuacja finansowa rodziny Katarzyny N. jest nie do pozazdroszczenia. Troje małych dzieci, mąż pracujący sezonowo, ona siedząca w domu. Do tej pory wstyd im było wyciągać rękę po wsparcie, ale w końcu Katarzyna poszła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by spytać, czy może liczyć na jakieś dofinansowanie.

Tam dowiedziała się, że, aby uzyskać pomoc, musi spełniać określone warunki, m.in. nie przekroczyć kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla rodzin – 456 zł na osobę. Rodzina Katarzyny nieco przekraczała te limity, jednakże urzędniczka powiedziała, że można się starać o inną pomoc.

Taka pomoc to nie tylko pieniądze

Reklama

Pracownica MOPS-u wyjaśniła Katarzynie, że może wystąpić o specjalny lub zwykły zasiłek celowy, zasiłek okresowy lub pomoc rzeczową.

– Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotny. Pozostałe rodzaje zasiłków, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, trzeba częściowo lub w całości zwrócić – powiedziała urzędniczka.

Katarzyna dowiedziała się też, że gmina, decydując o przyznaniu pomocy – lub nie – kieruje się nie tylko kryterium dochodowym rodziny. – Pracownik socjalny analizuje sytuację, w jakiej znajduje się osoba występująca o pomoc. Robi to między innymi na podstawie wywiadu środowiskowego – usłyszała.

W przypadku wątpliwości, np. kiedy stan majątku znacząco się różni od przedstawionego dochodu, pracownik MOPS może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniem, czy osoba potrzebująca pobiera jakieś świadczenie.

Może też pytać o dochody w urzędzie skarbowym. Albo w urzędzie miasta: czy pobiera świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, stypendium. Ma też prawo sprawdzić, czy osoba starająca się o pomoc społeczną nie posiada samochodu albo nieruchomości.

– A gdyby się okazało, że nie kwalifikujemy się do przyznania nam pomocy? – dopytywała Katarzyna. – Dostanie pani wówczas decyzję odmowną, ale zawsze może się pani odwołać – usłyszała.

Leon Szulc

Żeby otrzymać pomoc, trzeba przedstawić następujące dokumenty:

1. Dowód tożsamości i odpisy aktów urodzenia dzieci.

2. Decyzje w sprawie renty lub emerytury oraz świadczeń albo zasiłków przedemerytalnych.

3. Orzeczenia o niezdolności do pracy czy też stopniu niepełnosprawności

4. Zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia

5. Dowód otrzymania renty czy emerytury.

6. Zaświadczenie (lub oświadczenie) potwierdzające naukę.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej