Na jaką pomoc może liczyć senior?

Skończyłam 70 lat, nie mam bliskiej rodziny, tylko dalszych krewnych, którzy mieszkają kilkaset kilometrów od mojego miasta. Coraz trudniej mi się utrzymać z niskiej renty po mężu. Mam też problemy zdrowotne. Zastanawiam się, czy przysługuje mi jakieś wsparcie, np. z ośrodka pomocy społecznej? Muszę przyznać, że w mojej obecnej sytuacji każda forma pomocy byłaby mile widziana. Proszę, napiszcie, jakie obecnie trzeba spełnić warunki, by dostać jakąś pomoc materialną lub inną? Barbara z Tczewa

« Wiele zależy od tego, jakie Pani ma dochody i jaki jest Pani stan zdrowia. Osoby chore, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny. By go otrzymać, trzeba złożyć wniosek do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł na miesiąc. 

Reklama

« Natomiast jeśli Pani problemy zdrowotne nie są aż tak poważne, ale np. musi Pani stale przyjmować zastrzyki, to można poprosić w  swojej przychodni o przyznanie opieki pielęgniarki. Zlecenie wystawi Pani lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka zaś będzie przychodzić do domu kilka razy w tygodniu (co najmniej cztery razy, w dni powszednie). 

« To nie wszystko. Nawet jeśli nie wymaga Pani pomocy pielęgniarki, może Pani w swoim ośrodku pomocy społecznej poprosić o przydzielenie opiekunki. Taka pomoc jest przyznawana osobom starszym, które mieszkają same i coraz trudniej im radzić sobie w codziennym życiu.

Wystarczy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie usług opiekuńczych. Polegają one na pomocy w codziennych czynnościach – zakupach, sprzątaniu, gotowaniu.

Usługi te są bezpłatne dla osób starszych, schorowanych i mających dochód poniżej 634 zł netto miesięcznie. Jeśli Pani dochód jest wyższy, to usługi te też mogą być przyznane, ale za częściową lub całkowitą odpłatnością (o szczegóły proszę pytać w ośrodku pomocy społecznej w swojej miejscowości, ponieważ każda gmina ustala własne stawki za takie usługi).

« Opiekun pomoże w: / robieniu zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji, / załatwianiu spraw urzędowych i opłat, / przygotowaniu posiłków, / bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny, / wynoszeniu śmieci, paleniu w piecu, / drobnych przepierkach bielizny osobistej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również