Nowe prawo upadłościowe

Korzystne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców.

Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące firm, które mają problemy finansowe. Co się zmieniło? Przede wszystkim z prawa upadłościowego zostały wydzielone przepisy dotyczące procedury układowej.

Zostały one umieszczone w nowej ustawie – Prawie restrukturyzacyjnym.

Reklama

Według niej przedsiębiorca może skorzystać z czterech różnych sposobów układu z wierzycielami (osobami lub firmami, którym jest winien pieniądze) – i sam wybiera ten, który jest najkorzystniejszy dla jego firmy. To olbrzymie zmiany, bo dotychczas w przypadku firm stojących na skraju bankructwa najczęściej ogłaszana była upadłość likwidacyjna.

Teraz możliwa jest restrukturyzacja, dzięki której przedsiębio rstwo nadal będzie mogło działać. W postępowaniu restrukturyzacyjnym w większym lub mniejszym stopniu uczestniczy doradca restrukturyzacyjny (osoba, która przed zmianą przepisów była syndykiem).

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego – w zależności od sytuacji finansowej firmy – przedsiębiorca może zdecydować się na: postępowanie o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów; przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie uk ładu przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są jeszcze wypłacalni, ale w przyszłości spodziewają się problemów finansowych. Polega ono na tym, że właściciel firmy musi sam porozumieć się z wierzycielami i zebrać ich głosy w sprawie układu.

Jeśli większość wierzycieli zgodzi się na układ i zostanie on pozytywnie zatwierdzony przez doradcę restrukturyzacyjnego, można go skierować do zatwierdzenia przez sąd. Procedura sądowa ma być wyjątkowo krótka.

Na zatwierdzenie takiego układu sędzia ma maksymalnie dwa tygodnie.

Przyspieszone postępowanie układowe polega na tym, że sąd zwołuje zgromadzenie wierzycieli. W tym przypadku zawieszona zostaje egzekucja długów objętych układem, jeżeli mogłaby ona utrudnić lub uniemożliwić jego zawarcie. Takie postępowanie ma trwać maksymalnie przez trzy miesiące.

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub już są niewypłacalni. W tym przypadku przedsiębiorca nadal może zarządzać firmą, ale będzie kontrolowany przez sąd i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami przeprowadzanymi przez poszczególnych wierzycieli.

Podstawa prawna: ustawa z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Postępowanie sanacyjne

Zupełną nowością w przepisach jest postępowanie sanacyjne (czyli połączenie upadłości i układu). Ma być ono stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorca z różnych powodów nie mógł zawrzeć układu z wierzycielami.

Celem takiego postępowania jest kompleksowe przekształcenie firmy w taki sposób, by stała się ona opłacalnym i dobrze działającym podmiotem gospodarczym. Polega ono na oddłużeniu firmy i wprowadzeniu takich działań, które przywrócą jej płynność i stabilność finansową.

Sanację (czyli uzdrowienie) przedsiębiorstwa przeprowadza zarządca, którym może być wyłącznie doradca restruktury zacyjny. To on sporządza sądowy plan restrukturyzacyjny i może przy jego realizacji korzystać z instrumentów, które dotychczas przysługiwały jedynie syndykowi w postępowaniu likwidacyjnym.

Za zgodą sędziego komisarza zarządca ma m.in. prawo odstąpić od niekorzystnych dla dłużnika umów, zwolnić pracowników czy sprzedać zbędny majątek.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również