Nowe przepisy dla działkowców

Weszła już w życie znowelizowana ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe przepisy mają znieść monopol Polskiego Związku Działkowców (PZD) – każdy z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) ma prawo wystąpić ze struktury PZD.

Reklama

Aby było to możliwe, decyzja o opuszczeniu Polskiego Związku Działkowców musi być przegłosowana na zebraniu działkowców (na zebraniu musi być co najmniej połowa działkowców z danego ROD-u). Wówczas rodzinny ogród działkowy musi powołać stowarzyszenie i opracować statut.

To nowe stowarzyszenie ogrodowe, z chwilą wpisu do KRS przejmie nieodpłatnie od PZD wszystkie prawa i obowiązki związane z danym ROD-em, w tym majątek znajdujący się w ogrodzie, środki finansowe oraz prawo do gruntu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej