Nowości prawne w 2017 r.

Dowiedz się, jakie zmiany w ustawach zostały wprowadzone w nowym roku i kto na nich szczególnie skorzysta. Sprawę wyjaśnia nasza redakcyjna prawniczka, Agnieszka Antoniak.

Reklama

Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 r. Politycy zdecydowali się na wprowadzenie przepisów, które umożliwiają kobietom prze- chodzenie na emerytury w wieku 60, zaś mężczyznom – 65 lat. Jednocześnie wprowadzono zapis, który umożliwia dłuższą pracę, czyli do 67 lat (kobiety i mężczyźni) bez utraty ochrony przedemerytalnej. Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę zostanie pod parasolem ochronnym Kodeksu pracy przez pełne cztery lata nawet wtedy, gdy w tym czasie osiągnie powsze- chny wiek emerytalny.

Ci, którzy między styczniem 2013 r. a październikiem 2017 r. oczekują na osiągnięcie wyższego wieku emerytalnego, nie mają co liczyć na rekompensatę od państwa za miesiące, kiedy osiągnęli już obniżony wiek, ale nie mogli pobierać emerytury. Nie przysługuje im bowiem żadne wyrównanie ani odszkodowanie. Przywrócenie dawnego wieku emerytalnego to niższe kwoty dla seniorów.

W marcu 2017 r. emerytów i rencistów czeka kolejna waloryzacja świadczeń. Powody do zadowolenia mogą mieć przede wszystkim pobierający minimalne emerytury. Ich świadczenia od marca przyszłego roku wyniosą równo tysiąc złotych (połowę minimalnego wynagrodzenia).

Umowa zlecenie

Ustawodawca postanowił wprowadzić z początkiem 2017 r. minimalne wynagrodzenie należne zleceniobiorcom, ustalając stawkę godzinową, która nie może być niższa niż 13 zł za godzinę brutto. Dopuszczalne są różne formy wynagradzania: akordowe, prowizyjne, miesięczne i kwotowe. Ważne, aby w przeliczeniu kwoty za przepracowaną ilość godzin, stawka za godzinę nie była niższa niż minimalna.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. zarówno w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej, jak i wykonujących zlecenie w ramach samozatrudnienia. Ustawodawca wprowadził konieczność comiesięcznej wypłaty. Oznacza to, że jeśli umowa zlecenie obejmuje kilka miesięcy, to wypłaty mają następować każdego miesiąca.

Wolne od podatku

Najwięcej pieniędzy zostanie w portfelach tych podatników, którzy mają roczny dochód na poziomie maksymalnej kwoty wolnej, czyli 6600 zł. Nie odprowadzą 1188 zł podatku, który byłby należny, gdyby kwota wolna nie istniała. Dla osób, zarabiających między 6600 zł a 11 000 zł rocznie (od 550 zł do ok. 916 zł miesięcznie), korzyść z nowego rozwiązania będzie stopniowo maleć.

Tak np. dla osiągających 8 tys. zł rocznie (ok. 666 zł miesięcznie) zysk w porównaniu z dzisiejszym systemem wyniesie 430 zł. Dla zarabiających 9000 zł (750 zł miesięcznie) – 230 zł, a przy dochodach 10 000 zł rocznie (ok. 830 zł miesięcznie) będzie to już tylko 143 zł (oczywiście wszystko w skali roku). Dla tych, których dochód jest wyższy od wymienionego, ale mieści się w pierwszym progu podatkowym (do 85 000 zł rocznie), wysokość kwoty wolnej nie zmieni się – wyniesie rocznie 3091 zł, co da oszczędności na dzisiejszym poziomie 556 zł. Pierwsze zyski najmniej zamożni zobaczą wiosną 2018 r., kiedy rozliczą PIT-y za 2017 rok. Roczny dochód w wysokości 6600 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Ile Ci się należy?

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne dla pracowników pełnoetatowych wynosi 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł) brutto. Tylko do końca 2016 r. obowiązywało wynagrodzenie minimalne dla pracowników w pierwszym roku pracy w wysokości 80% stawki (1480 zł). Od 2017 r. wszyscy pracownicy mają prawo do jednolitej kwoty płacy, bez względu na to, czy mają za sobą jakikolwiek staż. Wzrastają niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą.

Ważne!

Nowe zasady rozliczeń podatku dochodowego obowiązują dopiero przy wypełnianiu PIT-u za 2017 rok! PIT za 2016 rok wypełniamy jeszcze na starych zasadach. Natomiast podwyżkę minimalnego wynagrodzenia pracownik odczuje już przy styczniowej wypłacie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Kurier TV

Zobacz również