Odpis z księgi wieczystej. Jak to załatwić?

§ Jeśli potrzebujesz odpis z księgi wieczystej, możesz złożyć wniosek w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Albo przez internet (ekw.ms.gov.pl).

Reklama

Odpis zostanie wygene rowany po opłaceniu wniosku. Link otrzymasz e-mailem. Dokument możesz wydrukować. Będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Koszt takiego odpisu to 20 zł za odpis zwykły, 50 zł za zupełny.

par. 8 rozp. MS z 29.11.2013 r. w spr. Wysokości opłat od wnio sków o wydanie przez Central ną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych (…).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również