Ogródki działkowe – nowe zasady funkcjonowania

Nowe przepisy dają prawo przeniesienia na inną osobę prawa do dzierżawy działki oraz do własności altany i nasadzeń. Operację tę musi jednak zaakceptować zarząd stowarzyszenia ogrodowego. Ma na to dwa miesiące od daty złożenia wniosku.

W przypadku braku zgody można się odwołać do sądu cywilnego. Stara ustawa działkowa (obowiązująca do 19 stycznia tego roku) inaczej regulowała obrót działkami: zarząd ogrodu nie tylko zatwierdzał, ale i zawierał umowę z nowym działkowcem. Teraz podpisują ją osoby bezpośrednio zainteresowane. Umowę trzeba poświadczyć notarialnie.

Reklama

Aby korzystać z działki, nie trzeba być członkiem stowarzyszenia prowadzącego ogród. Dotychczas osoba, która rezygnowała z członkostwa w Polskim Związku Działkowców, traciła też prawo do działki. Prawo dzierżawy działki można wpisać do księgi wieczystej nieruchomości. Może się to przydać, gdyby ktoś zakwestionował to prawo i spór musiał rozstrzygnąć sąd.

Osoba, która przejmuje ogródek działkowy, za przeniesienie własności altany i nasadzeń musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (2 proc. wartości). Nieruchomość po zmarłym działkowcu może przejąć jego małżonek, pod warunkiem, że wcześniej również miał do niej prawo. Jeśli nie, musi w ciągu 6 miesięcy złożyć oświadczenie, że ma zamiar to zrobić.

Gdy w tym terminie nie upomni się o działkę, mogą się o nią starać inni członkowie rodziny. Na podjęcie decyzji zarząd ogrodu ma trzy miesiące. Przepisy zapewniają stosunkowo szybkie rozwiązanie problemu, aby działka nie leżała zbyt długo odłogiem.

Zmieniła się dopuszczalna powierzchnia altan. Obecnie wszystkie mogą mieć 35 m2. Do tej pory w miastach dozwolona powierzchnia była o 10 m2 mniejsza. Działki mogą być zlikwidowane w związku z przeznaczeniem terenu na cele publiczne.

W takim przypadku należy się odszkodowanie za altany i nasadzenia, a ogród będzie musiał być odtworzony w innym miejscu. Decyzję podejmuje starosta, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, a wysokość rekompensaty ustala rzeczoznawca majątkowy.

Działkowcy są zwolnieni z płacenia podatku rolnego i od nieruchomości. Muszą natomiast ponosić opłaty na rzecz ogrodu (na remonty, prąd, gaz, utrzymanie porządku itp.) To, ile będą one wynosiły, zależy od ustaleń na walnym zgromadzeniu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej