Pieniądze za pobyt w szpitalu

Pani Bożena wykupiła polisę zapewniającą wypłatę w razie hospitalizacji. Miała otrzymać 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Podczas wakacji zachorowała i znalazła się w takiej placówce. Ubezpieczyciel jednak nie wypłacił jej obiecanych pieniędzy.

Reklama

Wskazał na zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z ty tułu pobytu w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Szpital, w którym znalazła pomoc pani Bożena należał do uzdrowiska.

Takie kłopoty z wypłatą szpitalnej „dniówki” zdarzają się klientom różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Warto jednak wiedzieć, że jeśli placówka formalnie jest szpitalem, choć działa w ramach uzdrowiska, można skutecznie domagać się wypłaty.

Rzecznik Finansowy jest zdania, że jeśli w dokumentacji jest wyraźna informacja, że leczenie miało miejsce np. w szpitalu reumatologicznym, ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie. Nie jest przy tym istotne, że np. w nagłówku karty informacyjnej czy innym miejscu jest logo czy nazwa uzdrowiska.

Taka argumentacja Rzecznika jest przez ubezpieczycieli uznawana. To nie są jedyne ograniczenia, z jakimi stykają się osoby korzystające z podobnych ubezpieczeń. Szczegółowe zapisy umów wykluczają odpowiedzialność towarzystw asekuracyjnych także w innych przypadkach.

Przewidują one np., że wypłata z tytułu pobytu w szpitalu będzie możliwa, jeśli leczenie trwa krócej niż 2 czy nawet 5 dni. Dopiero wtedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za cały okres leczenia. Jak to wygląda w praktyce?

Załóżmy, że umowa przewiduje wypłatę 100 zł za dzień pobytu w szpitalu w przypadku leczenia dłuższego niż 5 dni. Wtedy za trzydniową hospitalizację nie dostaniemy ani grosza. Ale jeśli spędzimy w szpitalu 6 dni – wypłata wyniesie 600 zł.

Poza tym większość umów przewiduje, że przy dłuższym pobycie w szpitalu (np. powyżej 14 dni) świadczenia będą mniejsze i wyniosą np. 50 proc. stawki podstawowej. Są też ograniczenia kwotowe, limitujące wypłaty do określonego procentu sumy ubezpieczenia.

Dlatego zawierając umowę należy zapoznać się z definicjami w niej zamieszczonymi – szczególną uwagę warto zwrócić na definicję szpitala. Bardzo uważnie trzeba też przeczytać punkty umowy opisujące wszelkie wyłączenia i ograniczenia.

Wyjaśnień udzielił Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego

Tu znajdziesz wsparcie

Rzecznik Finansowy pomaga w spo rach m.in. z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i OFE. Skargę mo żesz wysłać na adres: Rzecznik Finansowy, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, (więcej informacji na www.rf.gov.pl).

Bezpłatne telefonicz ne porady prawne: tel. 22 333 73 28 – sprawy dot. ubezpieczeń (pon.-pt. w godz. 8-18); tel. 22 333 73 25 – sprawy związane z bankami (pn., wt., czw., pt. w godz. 8-12 oraz środy w godz. 8-15). Można też napisać e-mail: porady@rf.gov.pl.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej