Poczta Polska będzie ściągać pieniądze za nieopłacony abonament RTV

Podobno Poczta Polska ma windykować od użytkowników zaległy abonament RTV. Do 5 lat wstecz zbiera się kwota 1500 zł... Czy to prawda, że brak reakcji po wezwaniu do zapłaty skutkuje egzekucją urzędu skarbowego, który może zająć np. pensję na koncie? Jadwiga Boczniak z Poznania

Reklama

Egzekwowanie zadłużeń z tytułu abonamentu RTV jest zgodne z prawem i można otrzymać wezwanie do zapłaty. Eksperci spierają się jednak co do tego, za jaki okres wstecz Poczta Polska może naliczyć zaległą opłatę opieszałemu abonentowi.

Jedni uważają, że zaległości abonamentowe muszą być traktowane jak zobowiązania podatkowe, co oznacza, że tracą ważność z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego. Inni twierdzą, że powinien obowiązywać 3-letni okres przedawnienia.

Prawda leży jednak po środku. Otóż abonament radiowo-telewizyjny należy traktować jako zobowiązanie podatkowe, które kasuje się po 5 latach, ale przepisy ordynacji podatkowej nie są stosowane wprost. To oznacza, że okres przedawnienia musi być liczony od daty niezapłaconego zobowiązania, a nie końca roku kalendarzowego.

Abonament, który należało zapłacić w sierpniu 2009 r., przedawnił się w sierpniu 2014 r. (po 5 latach).

Uwaga! Poczta Polska może ściągać powstałe zadłużenie w drodze egzekucji administracyjnej, czyli za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wówczas oprócz niezapłaconego abonamentu należy zapłacić również odsetki i koszty egzekucji.

Dobra wiadomość jest taka, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałą z 30 października 2012 r. postanowiła, iż istnieje przesłanka do umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych. Jest nią m.in. dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, który nie przekracza 1.55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie wieloosobowym (888,00 zł w 2013 r.) i 2.74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie jednoosobowym (1184,00 zł w 2013 r.).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Kurier TV
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej