Pozwolenie na budowę niepotrzebne?

Nowe prawo sprzyja szybszemu rozpoczęciu prac.

Córka pani Stasi planuje budowę domu. – 28 czerwca zmieniły się przepisy i nie trzeba już pozwolenia na budowę? – zapytała pani Stasia.

Reklama

– Tak. Procedura jest szybsza i prostsza. Jeśli wolnostojący dom jednorodzinny nie będzie oddziaływać na sąsiednią nieruchomość, czyli np. będzie odpowiednio daleko od granicy działki i nie będzie zbyt wysoki, wystarczy złożyć zgłoszenie z projektem budowlanym. Projekt musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

– Jak wygląda procedura? – Zgłoszenie składa się u starosty (wojewody). Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Konieczne będzie dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku, m.in. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

– Kiedy je złożyć? – Zanim ruszą roboty. Jeśli starosta w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

– Co można budować bez pozwolenia? – Zgłoszenie wystarcza w razie budowy np. domu jednorodzinnego, ganku, oranżerii, parterowego domku letniskowego do 35 m kw., szamba do 10 m³ oraz basenów i oczka wodnego do 50 m kw., wiat do 50 m kw.

Dodatkowo nie jest konieczne załączanie do projektu oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych itd.

art. 29, 30 Prawa budowlanego

Porad udziela Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego. Pytania można zadawać na maila: prawo@chwiladlaciebie.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej