Pozwolenie na wycinkę drzew

Możemy wycinać tylko drzewa owocowe oraz młode – najwyżej dziesięcioletnie. W przypadku starszych drzew, nawet suchych i obumarłych, trzeba się postarać o zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Za samowolną wycinkę grożą wysokie kary. Zależą od gatunku drzewa, obwodu pnia oraz corocznie aktualizowanych stawek z rozporządzenia ministra środowiska. Np. za nielegalną wycinkę topoli o obwodzie 100 cm kara wyniesie 9612,72 zł, a dębu – 63 556,29 zł.

Kara grozi nie tylko za wycięcie, ale też za zniszczenie drzewa. Jeśli jest możliwość uratowania go i właściciel podjął działania w tym kierunku, urząd gminy może odroczyć spłatę na trzy lata. Potem ją umorzy lub utrzyma – w zależności od tego, czy drzewo przeżyje.

Reklama

Co zrobić, gdy np. wiatr tak uszkodzi drzewo, że stwarza ono zagrożenie dla otoczenia? Lepiej nie ścinać go samodzielnie, tylko wezwać straż pożarną lub policję. W ten sposób unikniemy zarzutu łamania prawa.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej