Prawa pacjenta w szpitalu

Masz planowany zabieg lub operację? Dowiedz się, co Ci przysługuje, a co wcale nie powinno mieć miejsca.

Reklama

Hospitalizowani pacjenci, zależni od personelu medycznego, godzą się często na nieuprzejme traktowanie, niejasne wyjaśnienia stanu zdrowia, a wielu z nich w ogóle nie wie, że mają jakieś prawa albo nie potrafią ich stosować w praktyce.

Prawa pacjentów wynikają z wielu ustaw, w tym także z konstytucji. Można sprowadzić je do kilku prostych reguł. Każdemu przysługuje prawo do informacji o stanie zdrowia, poszanowania in tymności i godności osobistej, wyrażenia zgody lub odmowy prawa wglądu w dokumentację medyczną, ochrony tajemnicy lekarskiej, opieki bliskich oraz do kontaktu z nimi.

Pacjent, który wymaga hospitalizacji, ma prawo do wyboru szpitala spośród tych, które zawarły umowę z NFZ na podstawie każdego skierowania.

Tyczy się to przyjęcia do placówki bez skierowania w stanach nagłych, darmowego transportu sanitarnego, wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób w badaniach, wypisania się ze szpitala na własne żądanie, zasięgnięcia opinii innego lekarza, a nawet zwołania konsylium lekarskiego.

Należą mu się bezpłatne leki, pomieszczenie i wyżywienie adekwatne do stanu zdrowia oraz opieka duszpasterska.

Chory może odmówić zgody na pobranie narządów po śmierci lub przeprowadzenie sekcji zwłok. Pacjent nie może wyjść ze szpitala do domu bez wypisu.

Taka praktyka jest niedopuszczalna, bo karta informacyjna z leczenia szpitalnego powinna zostać wystawiona w dniu jego zakończenia. Nieterminowe przedstawienie takiego dokumentu stanowi naruszenie prawa. Każdy może złożyć skargę na łamanie praw pacjenta.

AA

Agnieszka Antoniak prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Super TV

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej