Prawo do leczenia za granicą

Pani Zofia słyszała, że mo że mieć operację zaćmy za granicą, a NFZ pokryje koszty. Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia? – zapytała.

– Możliwe jest korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju UE i zwrot kosztów od NFZ. Leczenie załatwia się samemu (w niektórych państwach trzeba spełniać takie wymogi jak w swoim państwie, czyli mieć skierowanie).

– Jaka jest procedura? – Płacimy za zabieg, a potem wnioskujemy o zwrot kosztów do NFZ lub ministerstwa zdrowia. Zwrot obejmuje tylko tzw. świadczenia gwarantowane, finansowane przez NFZ (lista na www.mz.gov.pl/koszyk-swiadczen-gwarantowanych). Operacja zaćmy do nich należy.

Reklama

– Gdzie złożyć wniosek? – W ciągu 6 miesięcy od daty rachunku w NFZ składamy wniosek o zwrot kosztów (wzór na www.ekuz.nfz.gov.pl/zwrot_kosztow/wniosek-o-zwrot-kosztow, a więcej informacji www.kpk.nfz.gov.pl).

Dołączamy m.in. rachunek lub fakturę VAT i potwierdzenie poniesienia kosztów. NFZ rozpatruje wniosek i wydaje decyzję co do zwrotu kosztów. Gdy odmówi, można odwołać się do prezesa NFZ.

– Czy wszystkie koszty leczenia są zwracane? – Nie, tylko do górnego limitu dla tego świa dczenia w Pol sce. Nawet gdy np. za zabieg zapłacimy więcej, to dostaniemy kwotę zgodną z wyceną NFZ.

– Czy potrzebna jest wcześniejsza zgoda NFZ? – Tak. Niekiedy niezbędne jest skierowanie, m.in. na świadczenia opieki zdrowotnej wymagające pobytu w szpitalu minimum do dnia następnego (operacja zaćmy odbywa się jednego dnia), badania genetyczne, tomografię komputerową czy rezonans.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również