Prawo pierwokupy nieruchomości rolnej

Od 18 lat jestem dzierżawcą nieruchomości rolnej z zasobów ANR. Czy mogę skorzystać z prawa pierwokupu tego terenu?

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Reklama

Zgodnie z powołaną ustawą, Agencja, jeżeli zamierza sprzedać grunty, sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłasza go 14 dni przed datą ustalonego przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ANR, po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie, przysługuje dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat.

Musi więc zaistnieć przesłanka, że ANR wykaże wolę sprzedaży takiej nieruchomości i ogłosi, w jakim trybie zamierza sprzedać dany grunt oraz po jakiej cenie. Bez zaistnienia woli sprzedaży przez Agencję nie może Pan żądać, by ziemię sprzedano Panu tylko dlatego, że był Pan jej dzierżawcą.

Agnieszka Antoniak prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Telemax

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej