Problem z reklamacją okularów. Pozorna gwarancja

Pani Karolina kupiła okulary w jednym z salonów Lynx Optique. Wybrała ofertę tego sklepu głównie z powodu gwarancji, jakich udzielał. Zobowiązywał się m.in. do tego, że jeśli okulary ulegną uszkodzeniu naprawi je lub wymieni w ciągu 3 lat od daty zakupu w każdym salonie Lynx Optique w Polsce. W gwarancji napisane było m.in.: „W drugim i trzecim roku za wymianę soczewek lub zepsutych elementów oprawki (w miarę dostępnych części) zapłacą Państwo 40 proc. wartości wymienianego artykułu”.

Reklama

Minęły 2 lata i dwa tygodnie od zakupu i pękł element oprawki. W salonie Lynx Optique sprzedawca poinformował panią Karolinę, że nie produkuje się już tego modelu okularów, więc nic się jej nie należy.

Czytelniczka czuje się oszukana. Czy słusznie?

Gwarancja to dodatkowa ochrona, którą konsument może uzyskać przy zakupie towaru. Może jej udzielić ktokolwiek. Zwykle jest to producent lub dystrybutor – ale gwarancji może udzielić także sprzedawca. Przypomnijmy, że sprzedawca i tak już odpowiada ustawowo za sprzedaną rzecz – z tytułu rękojmi. Jest to odpowiedzialność 2-letnia, niezależna od gwa rancji, ujęta w Kodeksie cywilnym (art. 556 i nast.).

Na podstawie rękojmi można żądać m.in. bezpłatnej naprawy lub wymiany. Pod pewnymi warunkami można też zażądać zwrotu pieniędzy. Tych uprawnień sprzedawca nie może nam ograniczyć. Inaczej jest w gwarancji – ta jest dobrowolna (art. 577 i następne k.c.). Może być udzielona na dowolny okres, obiecywać różne świadczenia (np. tylko naprawę lub naprawę częściowo odpłatną) i ustalać dość swobodnie termin ich wykonania. Niestety, w tym przypadku ochrona gwarancyjna jest pozorna, bowiem gwarant zastrzegł sobie, że wykona świadczenie pod warunkiem dostępności części.

Jest to okoliczność, na którą wpływ ma tylko gwarant i za którą powinien ponosić odpowiedzialność oraz ryzyko. Stosowanie takiego zapisu można zakwalifikować jako nieuczciwą praktykę rynkową a samą klauzulę – w części – jako niedozwoloną.

Pani Karolina ma prawo zażądać wykonania świadczenia tak, jakby ograniczenia o dostępności części nie było. Powinna powołać się na art. 12 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 3). Gdyby sklep odmówił, można zażądać odszkodowania (np. za naprawę w innym miejscu) a w ostateczności unieważnienia umowy przed sądem.

Waparcie

Federacja Konsumentów ma 32 od- działy w całej Polsce. Konsumenci mogą tam skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej (także w sporządzeniu pism procesowych) w sporach z różnymi firmami. Spis oddziałów wraz z danymi teleadresowymi znajdziemy w zakładce na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Najlepiej kontaktować się z odziałem najbliższym dla miejsca zamieszkania lub z dowolnym oddziałem w swoim województwie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej