Renta dla dziecka, gdy ojciec pracował w Anglii

Ojciec mojego dziecka pracował legalnie za granicą, w Unii, m.in. w Anglii. Niedawno zmarł. Czy syn dostanie rentę po ojcu? Czy to, że nie byliśmy małżeństwem, może być przeszkodą? Agnieszka z Warszawy

Niestety, według posiadanych przez ZUS informacji, prawo brytyjskie nie przewiduje świadczenia dla dziecka po zmarłym rodzicu, jeśli rodzice nie byli małżeństwem. Może Pani wystąpić do ZUS o rentę rodzinną dla syna.

Reklama

Wg polskich przepisów nie ma znaczenia, czy rodzice dziecka, które ma prawo do renty po jednym z nich, byli małżeństwem.

O jej przyznaniu decyduje m.in. to, czy ojciec miał odpowiedni staż ubezpieczeniowy (np. 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych przed datą zgonu, jeśli miał powyżej 30 lat).

ZUS może zsumować okresy ubezpieczenia we wszystkich krajach UE. Rozporządzenie Parlamentu UE nr 883/04 i 987/09 w spr. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzU UE L 200)

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również