Rolnicy łatwiej sprzedadzą swoje produkty Nowe przepisy

Rolnicy, którzy wytwarzają i sprzedają żywność nie będą już ograniczani bardzo restrykcyjnymi przepisami sanitarnymi.

Reklama

Od roku rolnicy sami sprzedający wytworzoną przez siebie żywność mogą stosować w rozliczeniach z fiskusem 2-procentowy podatek (ryczałt). Niestety, do tej pory był to częściowo martwy przepis, bo rolnicy korzystający z ryczałtu musieli przestrzegać rozporządzenia dotyczącego wymogów weterynaryjnych przy sprzedaży bezpośredniej.

A według niego można było co prawda sprzedawać dżemy, jaja, mleko lub miód, ale już nie sery, masło czy wędliny. Bo w przypadku części produktów wytwarzanych w gospodarstwach stosowane były restrykcyjne wymagania higieniczno-sanitarne – takie jak w zakładach przemysłowych.

Dzięki nowym przepisom o rolniczym handlu detalicznym od tego roku to się zmieniło. Zostały już ogłoszone rozporządzenia wykonawcze niezbędne do rejestracji rolniczego handlu detalicznego. Mówią one m.in. o tym, ile i jakich produktów może sprzedać rolnik, by skorzystać z ryczałtu – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2159). W tym roku limity takiej sprzedaży określono na poziomie:

2,6 tony produktów mlecznych (w tym masła); 1,4 tony produktów mięsnych (w tym wędlin); 148200 jaj; 15,4 tony pieczywa; 2,5 tony pieczywa cukierniczgo, ciasta i ciastek; 1000 litrów oleju; 3,4 tony dżemów lub marynat warzywnych; 200 kg przetworów z grzybów; 2 tony pierogów; 4 tony kopytek, klusek śląskich lub placków ziemniaczanych.

W ramach rolniczego handlu detalicznego, rolnik musi sprzedawać żywność osobiście lub z udziałem tylko najbliższych członków rodziny. Wyjątkiem od tej zasady jest sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności. Jeśli rolnik chce produkować i sprzedawać produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego (żywność złożona) musi złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Powinien to zrobić co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia planowanej działalności. Projekt technologiczny nie jest wymagany. W przypadku produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego wniosek trzeba złożyć do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Tylko 2% podatku

1 Gdy przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego nie przekroczą 20 tys. zł rocznie, rolnicy nie zapłacą żadnego podatku dochodowego. Jeśli zarobią więcej, mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek ten wynosi tylko 2 proc. 2 Aby móc z tego skorzystać, trzeba spełnić warunek dotyczący limitu przychodów w poprzednim roku podatkowym. W 2016 r. nie mógł być on wyższy niż 250 tys. euro (to ponad milion złotych). 3 Rolnicy powinni prowadzić i przechowywać ewidencję dotyczącą sprzedaży, ale jest ona bardzo prosta. Musi zawierać jedynie numer kolejnego wpisu, datę sprzedaży żywności oraz ilość i rodzaj sprzedanej żywności.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej