Sądowa rozdzielność majątkowa

Mój mąż jest hazardzistą. Wciąż zaciąga nowe długi. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić do sądu o orzeczenie przymusowej rozdzielności majątkowej? Agnieszka z Mielna

Tak. Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek każdego z małżonków z ważnych powodów sąd może ustanowić rozdzielność majątkową.

Reklama

Przepisy prawa nie definiują pojęcia „ważnego powodu”. Przyjmuje się, że dotyczy to sytuacji, która narusza lub stanowi poważne zagrożenie dla interesu majątkowego jednego z małżonków oraz dobra rodziny.

Takim ważnym powodem może być np. hazard, alkoholizm czy faktyczna separacja małżonków. W wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków posiada majątek osobisty, którym może zarządzać samodzielnie z wyłączeniem drugiego małżonka.

Tak więc w przypadku zaciągania długów, i mąż, i żona odpowiadają tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania i tylko w granicach swojego majątku osobistego.

Pozew o sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich) w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania (jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka).

Opłata sądowa wynosi 200 zł. Wzór takiego pozwu można znaleźć na stronie www.wzory.positor.pl w zakładce: Pisma w postępowaniu cywilnym/Pisma w sprawach rodzinnych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej