Ściąganie opłat za RTV w 2014 roku

Płacimy jeden abonament bez względu na liczbę odbiorników w domu. Także osoby mające dwa mieszkania płacą jeden abonament.

Do wielu domów trafiły ostatnio monity od Poczty Polskiej. O czym powinny wiedzieć osoby, które nie płacą abonamentu? Wyjaśniamy!

Gdy dostałaś wezwanie do zapłaty: lepiej ureguluj zaległości w terminie

Reklama

Osoby, które przestały płacić abonament, mogą się spodziewać wezwania do zapłaty nawet za kilka lat wstecz. Jeśli nie uregulują zaległości w terminie, to Poczta Polska ma prawo przekazać sprawę do urzędu skarbowego. Sprawą zajmie się poborca skarbowy (pracownik urzędu), który ma uprawnienia do ściągania zaległości z wynagrodzenia, emerytury, nadpłaty podatku, bez wcześniejszego skierowania sprawy do sądu.

Jeśli ktoś nie jest w stanie zapłacić zaległości, może wystąpić o rozłożenie ich na raty lub umorzenie. Wniosek z prośbą należy wysłać na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9, 01–015 Warszawa.

Gdy masz niezarejestrowany odbiornik: możliwa kontrola

Jeśli masz telewizor lub radio, a nie zarejestrowałaś odbiornika, możesz być ukarana. Wysokość kary jest równa trzydziestokrotności miesięcznego abonamentu!

Od 1 stycznia 2014 r. kara wynosi: 579 zł za niezgłoszenie telewizora i 177 zł za niezgłoszenie radia (bo wzrasta też abonament).

Poczta Polska ma uprawnienia, by wysłać do nas do domu kontrolera, który spróbuje ustalić, czy w mieszkaniu znajduje się telewizor. Gdy kontroler zapuka do naszych drzwi, ma obowiązek okazać legitymację służbową, upoważnienie do przeprowadzania kontroli, i na żądanie – dowód osobisty. Ale uwaga! Można odmówić wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Nie ma prawa też wejść siłą.

Trzeba jednak pamiętać, że kontroler może zobaczyć działający telewizor... przez uchylone drzwi lub dowiedzieć się o nim od sąsiadów.

Stawki opłat abonamentowych: jakie są teraz, jakie będą od 1 stycznia 2014 r.

Wysokość abonamentu RTV ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jeszcze do końca 2013 r. abonament wynosi: 5,65 zł miesięcznie tylko za odbiornik radiowy i 18,65 zł miesięcznie za radio i tv łącznie.

W 2014 r. stawki abonamentu RTV wzrosną do: – 5,90 zł miesięcznie za odbiornik radiowy; – 19,30 zł miesięcznie razem za radio i telewizor. Ale uwaga! Można liczyć na zniżki, jeśli zdecydujemy się na opłacenie abonamentu za cały rok z góry.

W 2014 r. roczny abonament za radio wyniesie 63,70 zł (o 7,10 zł mniej niż przy płatności comiesięcznej), a za telewizor – 208,45 zł (o 23,15 zł mniej niż płacąc co miesiąc).

Osoby zwolnione z opłat

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in.: osoby niewidome, niesłyszące, inwalidzi I grupy, osoby trwale niezdolne do pracy, osoby po 75 r. życia, bezrobotne, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, inwalidzi wojenni i wojskowi. Odbiornik musi być na nie zarejestrowany.

Zwolnienie z opłaty nie następuje automatycznie. Należy udać się na pocztę i złożyć wypełniony formularz (dostępny na miejscu) zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV.

Przedawnienie abonamentu: po ilu latach nastąpi

Zaległości z tytułu abonamentu przedawniają się jak zaległości podatkowe, tj. po pięciu latach od końca roku, w którym powstały.

Pod koniec 2013 roku przedawnią się zaległości powstałe w 2008 r. a do końca 2014 r. – te z 2009 r.

Andrzej Bućko, prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej