Składki od umów zlecenia

Teraz obowiązek opłacania składek ZUS nie kończy się na jednej umowie.

Reklama

Pracuję dla dwóch różnych firm, z każdą mam zawartą umowę zlecenia. Od pierwszej opłacałam składki ubezpieczeniowe. Od drugiej, którą podpisałam dwa lata później, już nie. Czy to prawda, że teraz muszę rozliczać się z obydwu? – pyta Janina z Torunia.

Do tej pory osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy, którą podpisała najwcześniej. Dlatego mogła Pani opłacać ZUS tylko od kontraktu zawartego jako pierwszy.

Nawet jeśli umowa zawarta była na niską kwotę, np. 100 zł miesięcznie. Zleceniobiorca mógł przy tym na swój wniosek zostać objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z pozostałych (wszystkich lub wybranych) umów zlecenia lub zmienić tytuł do ubezpieczeń.

Przy tym wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy nie miała znaczenia. Od 1 stycznia 2016 r. praca na podstawie dwóch czy trzech zleceń ze składkami płaconymi jedynie od pierwszej, kilkusetzłotowej, nie jest już dopuszczalna.

Obowiązkiem ubezpieczenia, tak jak do tej pory, objęta jest zawsze pierwsza umowa (najwcześniej zawarta). Oznacza to, że od niej trzeba obowiązkowo odprowadzać składki.

Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie niższa niż kwota minimalnej płacy (w 2016 r. – 1850 zł), to także kolejna umowa także będzie podlegać ozusowaniu, i to w pełnej wysokości. Tak jest, dopóki zleceniobiorca w wyniku sumowania nie uzyska przychodu wynoszącego co najmniej poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykładowo z tytułu pierwszej umowy otrzymuje Pani co miesiąc 1500 zł, a na podstawie umowy zawartej dwa lata później – 600 zł. Suma jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, więc od każdej z umów trzeba opłacić ZUS.

W praktyce zmiany oznaczają, że zleceniodawcy będą potrącać składki od wszystkich umów. Chyba że zleceniobiorca przedstawi dokumenty, z których będzie wynikało, że nie jest to konieczne (np. umowę zawartą z innym podmiotem).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej