Ślub kościelny po rozwodzie cywilnym

„Jestem panną. Mój narzeczony miał ślub cywilny, jest po rozwodzie. Czy możemy zawrzeć sakrament małżeństwa w kościele?” Patrycja S. z Krakowa

Jest możliwy, ale nie bezwarunkowo.

Reklama

Warto wiedzieć. O obowiązku uzyskania zgody biskupa na ślub osoby rozwiedzionej mówi Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 13 XII 1989 r. Czytamy w niej, że zgoda jest potrzebna m.in. „z tego względu, że związek cywilny, który uległ rozpadowi, czy nawet został rozwiązany aktem cywilnego rozwodu, mógł się stać ważnym małżeństwem poprzez uważnienie dokonane władzą ordynariusza.

Fakt takiego uważnienia powoduje pozostanie przeszkody węzła małżeńskiego i czasem bywa odnotowany tylko w aktach Kurii.” „Prze- szkoda węzła małżeńskiego oznacza, że małżeństwo nie może zostać zawarte.”

Według doktryny Kościoła Pani narzeczony jest kawalerem. To jednak nie oznacza, że jego ślub, a potem rozwód cywilny, nie ma znaczenia. Fakt ten należy wskazać podczas spisywania protokołu przedślubnego. W takiej sytuacji proboszcz parafii, w której odbywa się przygotowanie do ślubu, musi wystąpić o zgodę na to małżeństwo do biskupa diecezjalnego.

Dokładnie: o zgodę na asystowanie kapłana podczas sakramentu. Wbrew obiegowej opinii to nie ksiądz udziela ślubu. Sakramentu małżeństwa udzielają sobie sami narzeczeni, gdy w obecności kapłana i dwóch świadków wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej.

Konieczność uzyskania zgody biskupa wynika z kanonu 1071 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wśród wymienionych sy tuacji, które tego wymagają, jest zawarcie małżeństwa przez osobę, którą wiążą wynikające z poprzedniego związku naturalne obowiązki wobec innej strony lub dzieci.

Dotyczy to związków nieformalnych i małżeństw cywilnych zakończonych rozwodem lub śmiercią współmałżonka. Choć Kościół nie uznaje takich związków, to jednak uważa, że zobowiązania moralne i materialne, które z nich wynikają, powinny być respektowane. Jeśli ktoś jest  zobowiązany do płacenia alimentów na dzieci (czasem i na ich matkę), ma obowiązek to robić. Ojciec ma też inne obowiązki wobec dzieci, m.in. dotyczące troski i wychowania, co wiąże się z poświęcaniem im czasu. Biskup powinien zbadać, czy rzeczywiście ma to miejsce, a jeżeli nie ma – nakłonić narzeczonego do poprawy.

Oprócz standardowych dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego, trzeba przedstawić sądowe orzeczenie o rozwodzie. Proboszcz musi wystąpić o zgodę do biskupa także wtedy, gdy osoba po rozwodzie cywilnym nie ma z poprzedniego związku dzieci i nie jest zobowiązana do płacenia alimentów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej