Sposób na sąsiada zakłócającego spokój

Jeśli twoi sąsiedzi często hałasują w nocy, niszczą wspólne mienie lub dręczą zwierzęta, możesz z tym walczyć

Reklama

Kilka miesięcy temu w moim bloku zamieszkała rodzina, która zakłóca spokój innym mieszkańcom. W ciągu dnia w mieszkaniu wyją dwa psy, a wieczorami odbywają się spotkania towarzyskie, których uczestnicy krzyczą, rzucają przedmiotami przez okno, rozrabiają na klatce schodowej do późnej nocy. Co można zrobić? – pyta Marzena D. z Warszawy.

Jeśli sąsiedzi zakłócają spokój, przede wszystkim należy wezwać policję. Dzwonimy pod numer 999, 112 lub, jeśli mieszkamy w dużym mieście, do dzielnicowego. Przedstawiając problem, nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Nawet jeśli podamy je, funkcjonariusze policji zobowiązani są do pilnowania, by nie zostały one ujawnione.

Policję warto wzywać za każdym razem

Policję warto wzywać za każdym razem, gdy sąsiedzi będą zachowywali się głośno, ponieważ o ile podczas pierwszej wizyty policjanci ich tylko pouczą, kolejna może oznaczać już mandat. Gdyby i mandat nie poskutkował, policja skieruje sprawę do sądu grodzkiego, a ten wymierzy karę grzywny. Interwencje i upomnienia policji nie zawsze skutkują. Wtedy można starać się o eksmisję uciążliwych sąsiadów.

Skarga na hałaśliwego sąsiad

Jeśli zajmują mieszkanie lokatorskie, sąsiedzi powinni zawiadomić władze spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli mieszkanie własnościowe, trzeba zgłosić problem do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Większość wspólnot i spółdzielni ma regulaminy porządku domowego, które mogą być podstawą do starania się o wyeksmitowanie sąsiada. Skargę na hałaśliwego sąsiada trzeba przygotować na piśmie. Warto zebrać pod nią podpisy jak największej liczby lokatorów, którym przeszkadzają hałasy.

Trzeba jak najdokładniej opisać, jak zachowują się sąsiedzi, jak reagują na prośby i uwagi współmieszkańców oraz w jaki sposób zakłócany jest spokój i cisza. Eksmisja możliwa jest bowiem wtedy, jeśli ktoś uporczywie, mimo upomnień sąsiadów i interwencji policji, nadal narusza zasady porządku domowego, gdy znęca się nad rodziną, dewastuje mieszkanie lub jego otoczenie, używa mieszkania niezgodnie z przeznaczeniem (np. ma w nim warsztat i pracują tam hałasujące maszyny).

Spółdzielnia, w której mieszkańcy mają lokatorskie prawa do mieszkań, może pozbawić dokuczliwych sąsiadów członkostwa i złożyć pozew do sądu o ich eksmisję. Wówczas eksmisją zajmie się komornik.

Gdy mieszkania w bloku są własnościowe

Jeśli natomiast mieszkania w bloku są własnościowe i istnieje wspólnota mieszkaniowa, może ona po podjęciu uchwały wystąpić do sądu z wnioskiem o sprzedaż mieszkania sąsiadów w drodze licytacji oraz o ich eksmisję. Jeśli podejrzewa Pani, że sąsiedzi znęcają się nad psami, trzymając je przez cały dzień zamknięte w domu, można zawiadomić Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (lista jednostek na terenie całego kraju jest na stronie: www.toz.pl) lub Straż dla Zwierząt (www.sdz.org.pl), Warszawa, ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa, tel. 22 353 50 60. Obie te instytucje (druga działa na terenie Warszawy) mogą skierować wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o odebranie zwierząt właścicielom.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej