Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to górna granica, czyli maksymalna wartość, do której ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalasz sama.

Jeżeli jest to mieszkanie, to jego wartość ustalasz na podstawie cen rynkowych podobnych lokali (ale koniecznie biorąc pod uwagę wyposażenie). Jeżeli uznasz, że twoje mieszkanie ma wartość 300 tys. zł, to gdyby uległo całkowitemu zniszczeniu, możesz dostać maksymalnie 300 tys. zł.

W przypadku ubezpieczenia AC samochodu jest inaczej: w razie kradzieży nie musisz dostać całej sumy. To ubezpieczyciel oceni, ile warte było auto w dniu zdarzenia i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie. Dlatego jeśli zawyżysz wartość samochodu, niepotrzebnie zapłacisz wyższą składkę.

Reklama

Wyceniając auto, możesz oprzeć się na specjalistycznych katalogach (np. www.eurotax.pl, www.wycenyaut.wp.pl, www.info-ekspert.pl). Uwaga: Niektórzy ubezpieczyciele nazywają sumę ubezpieczenia limitem odpowiedzialności albo sumą gwarancyjną.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej