Świadczenie rehabilitacyjne

Nie możesz już pobierać zasiłku chorobowego, ale nadal nie możesz pracować?

Złóż wniosek do ZUS (ZUS Np-7) o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Możesz się o nie ubiegać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, a minął już okres pobierania zasiłku chorobowego – 182 dni (270 dni, w przypadku gruźlicy lub ciąży). Świadczenie zostanie przyznane na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS. Twoje dalsze leczenie (rehabilitacja) musi rokować na odzyskanie sprawności zawodowej.

Reklama

Świadczenie przysługuje maks. przez 12 miesięcy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli jesteś w ciąży. Tak samo, gdy należy się z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W pozostałych przypadkach przez pierwsze 3 mies. 90 proc., a potem 75 proc.

art. 18, 19 ust. z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezp. społ. w razie choroby i macierzyństwa

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej