U lekarza chcę korzystać z ubezpieczenia żony

Straciłem firmę, nie mam zasiłku dla bezrobotnych, na szczęście żona pracuje. Czy ja, jako rodzina, mogę skorzystać z jej ubezpieczenia, kiedy idę do lekarza? Bogdan G., Olecko.

Oczywiście, ale najpierw Pańska żona musi to załatwić w swojej firmie. Jeśli płacimy składkę zdrowotną, a ktoś z najbliższych jest nieubezpieczony, to mamy obowiązek zgłosić go do owego ubezpieczenia.

W tym celu wypełniamy specjalny druk i przekazujemy go do ZUS za pośrednictwem płatnika: pracodawcy, ZUS, KRUS, urzędu pracy itd. Formularze są też w internecie (www. e-inspektorat.zus.pl), w każdym oddziale ZUS lub w aktualnym programie Płatnik. Na druku podajemy dane osób zgłaszanych do ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa i poświadczamy to podpisem.

Reklama

W tej sprawie najbliższym członkiem rodziny jest nieubezpieczony: współmałżonek, rodzice (dziadkowie) we wspólnym gospodarstwie domowym, dzieci i wnuki do 18 lat, a uczące się do 26. urodzin, zaś znacznie niepełnosprawne – bez względu na wiek. Potem zgłoszeni bliscy dostają zaświadczenie lub legitymację (czasem kartę ubezpieczenia) i na tej podstawie mają prawo korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Cała ta procedura jest darmowa, a za zgłoszonych bliskich nie płaci się składek zdrowotnych. Jeśli zaś leczymy się za swoje pieniądze, to składki i dokumenty nie są potrzebne.

Prawnik Wiesława Konik, specjalizująca się w prawie cywilnym i w prawie pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Zobacz również