Ubezpieczenie osoby bezrobotnej

„Dostałem wypowiedzenie i za 3 miesiące zostanę bez pracy. Co zrobić, by nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne?” - chce wiedzieć Krzysztof L. z Zamościa.

Najprostsze rozwiązanie to skorzystanie z ubezpieczenia członka rodziny. Zarówno pracownicy, jak i renciści oraz emeryci mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego bliskich, którzy go nie posiadają. Warunkiem jest to, że muszą pozostawać z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Reklama

Takie zgłoszenie jest możliwe m.in. w przypadku:

– współmałżonka;

– dzieci i wnuków do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się – do ukończenia 26 lat.

Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku; – wstępnych (czyli rodziców i dziadków). Zgłoszenia dokonuje płatnik składek zdrowotnych.

Pracująca żona powinna powiadomić o tym pracodawcę (on dokona dalszych formalności). Ojciec lub dziadek, który jest na rencie albo emeryturze, powiadamia ZUS, a rolnicy KRUS. Jeśli np. żona opłaca dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne, może także zgłosić do ubezpieczenia męża (składka zdrowotna pozostanie taka sama jak wcześniej).

Jeżeli te możliwości nie wchodzą w grę, można podpisać umowę z NFZ lub zarejestrować się w urzędzie pracy. W pierwszym przypadku składki zdrowotne opłacamy samodzielnie. Trzeba w regionalnym oddziale NFZ złożyć pisemny wniosek o korzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawić dokumenty: tożsamości i potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z pracy).

Comiesięczna minimalna składka w styczniu, lutym i marcu 2015 r. to 372,55 zł. Należy ją opłacać do 15. dnia za miesiąc poprzedni – np. za marzec do 15 kwietnia. By uniknąć tych kosztów, może Pan zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu i rentowemu. Bezrobotni bez prawa do zasiłku podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie tylko sami mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej, ale mogą też zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny.

Daje prawo do bezpłatnego leczenia

Warto wiedzieć. Pracując na podst. umowy o pracę, na zastępstwo lub zlecenia, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Trwa ono jeszcze 30 dni po rozwiązaniu umowy. Tracimy je, gdy zarejestrujemy się w urzędzie jako osoby bezrobotne, a podejmiemy jakieś zatrudnienie. O nowej pracy należy powiadomić urząd w 7 dni.

Stracimy ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, ale zacznie działać ubezpieczenie związane z pracą. Problem pojawia się, gdy jest to praca na podstawie umowy o dzieło – wówczas nie ma obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej