Uciążliwa hodowla za płotem

Gdy sąsiedzi hodują np. drób, może to być uciążliwe. Niektóre gminy radzą sobie z tym, wprowadzając regulaminy utrzymania czystości i porządku. Wyznaczają w tych regulaminach, m.in. w jakiej odległości od osiedli można hodować zwierzęta. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, należy powiadomić straż miejską.

Reklama

PAMIĘTAJ! Możesz też wystąpić na drogę sądową. Artykuł 144 k. c. mówi, że właściciel działki powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej