Ulga w opłatach za użytkowanie wieczyste

Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca.

Wiele gmin i miast radykalnie podwyższyło opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W niektórych przypadkach opłata ta wynosi nawet 2-3 tys. zł – np. gdy blok jest niewielki, a stoi na dużej działce w centrum miasta. To, ile zapłacimy, zależy od liczby mieszkań w budynku. Prosty przykład. Na sąsiadujących ze sobą działkach o podobnej wielkości stoją dwa budynki. Jeden to 10-piętrowy blok, w którym jest 100 mieszkań, a drugi to 3 piętrowy dom, w którym jest 25 mieszkań.

❱Mieszkańcy bloku będą płacić 4 razy mniej niż ich sąsiedzi.

W przypadku budynków mieszkaniowych opłata za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 1 proc. ich wartości. Jednak gminy i miasta, gdy aktualizują wycenę gruntów nie mogą automatycznie maksymalnie podnosić opłat, bo byłby to ogromny wydatek dla mieszkańców. Według przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy opłata po podwyżce przewyższa dwukrotność dotychczasowej stawki, musi być ona rozłożona na dwie części.

Reklama

W praktyce w kolejnym roku od otrzymania zawiadomienia płacimy dwukrotność dotychczasowej stawki. Całość stawki przewidzianej w podwyżce zapłacimy dopiero w trzecim roku. To pewne ułatwienie, ale nie zmienia ono faktu, że wiele osób, zwłaszcza emerytów i rencistów, nie jest w stanie zapłacić tych wyższych stawek. Dlatego przewidziano 50-proc. bonifikatę w opłacie za użytkowanie wieczyste (mówi o tym art. 74 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Można z niej skorzystać jeśli przeciętny dochód członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Komunikat o tym, ile to wynagrodzenie wynosiło w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lutego.

❱Wiadomo jednak, że z roku na rok przeciętne wynagrodzenie rośnie.

Będzie ono więc wynosić co najmniej 3899,78 zł (tak było w 2015 r.). Tak więc limit dochodu na osobę wyniesie ok. 2 tys. zł. Wlicza się do niego m.in.: dochody z tytułu umowy o pra cę, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytury lub renty, stypendia, alimenty, dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Gdzie złożyć wniosek?

Procedury dotyczące przyznawania bonifikaty dokładnie opisane są na stronach internetowych miast i gmin.

1. Na złożenie w urzędzie wniosku o bonifikatę (to specjalny formularz) mamy czas do 31 marca 2017 r. Jeśli jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowej, to w niej składamy wniosek – bo formalnie spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze dochody, np. zaświadczenie od pracodawcy lub z urzędu skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają 3 miesiące.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej