Umowa z operatorem telewizji kablowej

Jeśli operator telewizji kablowej zmienia ofertę programową bez uprzedzenia, odbiorca nie musi się na to godzić. Może zmienić operatora.

Nic bez zgody abonenta

Reklama

Beata S. od roku korzysta z telewizji kablowej. Początkowo była bardzo zadowolona, ale ostatnio oferta programowa stała się coraz mniej ciekawa. Poza tym zmniejszyła się liczba kanałów i nie ma już dostępu do jej ulubionych programów poświęconych modzie.

Beatę zaczęło to coraz bardziej irytować, postanowiła więc zerwać umowę z operatorem telewizji kablowej. Zastanawiała się jednak, czy nie będzie musiała zapłacić jakichś kar, na wszelki więc wypadek zadzwoniła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i spytała, czy takowe jej grożą.

Dyżurujący prawnik rozwiał jej obawy. Potwierdził, że każda, nawet najdrobniejsza modyfikacja oferty programowej może już być potraktowana jako zmiana umowy, a to wystarczy, aby żądać jej rozwiązania.

Co uprawnia klienta do wypowiedzenia umowy

Z wyjaśnień prawnika z UOKiK wynikało, że w sytuacji, kiedy dostawca usług telewizyjnych jednostronnie zmienia zapisy w umowie, abonent ma prawo ją wypowiedzieć bez względu na to, czy zmiany polegają tylko na wyłączeniu jednego programu i zastąpieniu go innym, czy też na wycofaniu się z nadawania kilku.

Poza tym nie ma on żadnego prawa żądać odszkodowania, gdy abonent zerwie umowę. Beata chcąc się dobrze przygotować do napisania wypowiedzenia umowy operatorowi telewizji kablowej, jeszcze raz ją dokładnie przeczytała i odkryła zapis, że operator ma swobodę kształtowania oferty programowej, bez konieczności zawiadamiania klientów, że mogą w związku z tym wypowiedzieć umowę.

Znów zadzwoniła do UOKiK i spytała: – Czy ten zapis umowy wyklucza bezkosztowe jej wypowiedzenie? – Takie postanowienia w umowach są niedozwolone. Tak samo jak te, które stanowią, że operator kablowy może wyłączyć program, podwyższyć opłatę bez uprzedzenia lub że ma prawo zawiadomić abonenta o zmianie oferty programowej za pomocą komunikatów w telewizji, czy nawet na stronie internetowej operatora lub wywieszając ogłoszenie na tablicy informacyjnej w jego siedzibie – wyjaśnił prawnik. Przy okazji tej rozmowy Beata dowiedziała się, że informacje o nowym cenniku lub o zmianach w ofercie programowej operator telewizji kablowej ma obowiązek doręczyć odbiorcy na piśmie. Ponadto powinien zawiadomić o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj miesięcznym.

W takiej sytuacji abonent, jeżeli nie wyraża zgody na proponowane zmiany, będzie miał czas na zrezygnowanie ze świadczonych usług.

Konsumenci są szczególnie chronieni

Uzbrojona w tę wiedzę Beata zadzwoniła do operatora, informując go o rozwiązaniu umowy. Usłyszała jednak, że nie ma co liczyć na bezkosztowe zerwanie umowy przed czasem. Znów zadzwoniła do UOKiK. – Czy to jest zgodne z prawem? – spytała. – Absolutnie nie – odrzekł prawnik.

– Umowy na świadczenie usług, w tym także telewizyjnych, charakteryzują się tym, że niezależnie od zawartych w nich warunków, klienci są szczególnie chronieni prawem. Dlatego też jest niedopuszczalna jednostronna zmiana w umowie. Operator nie może zmusić klienta, aby ją kontynuował.

Beata będąc zdecydowana zmienić operatora, spytała: – Co w takiej sytuacji mam zrobić? – W przypadku niezgodnych z przepisami sposobów wprowadzania zmian w umowie abonent może zwrócić się do operatora telewizji kablowej o usunięcie tych postanowień. Gdy to nie da rezultatu, należy sprawę zgłosić do UOKiK, a my już sprawdzimy, czy zapisy w umowie i tryb ich wprowadzenia jest zgodny z przepisami. Jeżeli nie, nakładamy karę – stwierdził prawnik.

Anna Sulczewska

Klauzule w umowach z dostawcami usług, które UOKiK uznał za niedozwolone, można znaleźć na jego stronie www.uokik.gov.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej