Uprawnienia do karty rodziny wielodzietnej po rozwodzie

Mamy jedno dziecko, ale mąż ma jeszcze dwójkę z poprzedniego związku. Mieszkają one z pierwszą żoną. Komu w takiej sytuacji przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Reklama

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755) do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. rodzic (rodzice), małżonek rodzica oraz dziecko w rozumieniu tegoż rozporządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej);

c) bez ograniczeń wiekowych – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgodnie z w/w przepisami uprawnienia wynikające z programu dla rodzin wielodzietnych przysługiwać mogą pani jako małżonkowi rodzica, pani małżonkowi oraz każdemu z trojga jego dzieci (tj. państwa wspólnemu dziecku i dwójce dzieci pani małżonka z poprzedniego małżeństwa).

Muszą być jednak spełnione dwa warunki: każde z trojga dzieci musi pozostawać na utrzymaniu małżonka, a on jako ojciec musi mieć pełne prawa rodzicielskie. Warto wiedzieć, że prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje państwu niezależnie od wysokości dochodów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej