Wakacje poniżej oczekiwań. Jak reklamować

Właśnie wróciłem z wyprawy, która odbyła się w gorszych warunkach, niż obiecywali organizatorzy. Czy mogę ją reklamować? Do kogo powinienem się zgłosić w tej sytuacji?

Agnieszka Antoniak prawnik

Reklama

Każdy, kto nie będzie zadowolony z usług organizatora, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Możliwe jest dochodzenie rekompensaty, jeśli urlop spędził Pan w warunkach odbie gających od tych, przedstawionych w ofercie.

Powodem może być zakwaterowanie w miejscu o znacznie niższym standardzie, zmniejszenie liczby wycieczek czy atrakcji, niż było to umówione przed wyjazdem.

Jeśli niezadowolony klient chce zakwestionować warunki, w jakich spędzał urlop, ale nie złożył reklamacji w wyznaczonym przez biuro terminie, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

30-dniowy termin jest jednak korzystny, gdyż biuro może w szybszym trybie uznać zasadność Pana roszczeń, co pozwoli skrócić czas postępowania.

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdzi, iż organizacja pobytu przebiega inaczej, niż obiecywał organizator, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora, w sposób, w jaki określa to umowa.

Brak przekazania osobom odpowiedzialnym takiej informacji nie pozbawia jednak uczestnika wyjazdu prawa do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni! W takim dokumencie powinny być określone żądania klienta, a niedogodności i wady stwierdzone w czasie wyjazdu poparte odpowiednimi dowodami, potwierdzającymi przedstawiane zarzuty.

Warto więc zrobić zdjęcia i zebrać inne dowody, które wykażą jednoznacznie, iż niezadowolony klient biura ma racje. Żądania finansowe klienta powinny być współmierne do powstałej szkody oraz kompensować niską jakość usługi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Super TV

Zobacz również