Wgląd w dokumentację medyczną

Czy szpital musi udostępnić dokumentację pacjentowi? – zapytała pani Kasia, będąca w szpitalu.

Zdjęcie

/Mat. Redakcyjne
/Mat. Redakcyjne

Reklama

– Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji. Może także upoważnić do tego inne osoby.

– Na jakich zasadach mogę skorzystać z tej dokumentacji? – Placówka medyczna musi udostępnić pani (przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej) dokumentację (a więc i wyniki badań, historię choroby) do wglądu w swojej siedzibie (również w formie elektronicznej).

Może pani poprosić również o wyciąg, odpisy lub kopie. Wybór formy zależy od pani. Jeżeli będzie pani chciała uzyskać wyciąg, odpis czy kopię, przychodnia może (ale nie musi) pobrać opłatę (nie więcej niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu lub odpisu – 0,0002 za jedną stronę kopii).

– Czy mąż może odebrać moje wyniki? – Tak, ale tylko wówczas, gdy go pani wcześniej do tego upoważniła. – Jak to zrobić? – W przychodni lub szpitalu należy złożyć oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Placówki mają swoje druki (np. w szpitalu pytają o taką zgodę przy przyjęciu).

– Co się dzieje z dokumentacją po śmierci? Czy rodzina ma do niej dostęp? – Tylko wtedy, gdy została upoważniona za życia pacjenta. Bez tego wgląd do historii choroby jest możliwy tylko za zgodą sądu lub prokuratora.

art. 26, 27 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej